Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Europa ulaže u ruralna područja

Hr EU

prezentacije

Prezentacije

Edukativni sadržaj namijenjen korisnicima sa svrhom informiranja i promidžbe mjera Programa, te osnovnim informacijama i značajkama pojedinih operacija.

Radionica “Provedba lokalnih razvojnih strategija unutar Mjere 19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.” 9. i 10. studenog 2017., Vukovar

Prezentacija Izmjene usklađivanje lokalne razvojne strategije, APPRRR

Projekcija – TO – Plan provedbe LRS_povećanje alokacije – tehnika usklađivanja – final.

Projekcija – TO – Plan provedbe LRS_smanjenje alokacije – tehnika usklađivanja – final.

Nacrt_Smjernice za provedbu postupka odabira projekata

Nacrt_Sporazum o suradnji_APPRRR – LAG

RL – nedovoljno sredstava – administrativna obrada

UO_temeljna načela

Prezentacija Smjernice za provedbu postupak odabira projekata, APPRRR

Prezentacija Status M19, MP

Prezentacija PRR, MP

Prezentacija Pravilnik M19, MP

Informativne radionice za potencijalne korisnike tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”, listopad 2017.

Prezentacija M05-Podmjera 5.2

Prezentacija_tip_operacije_5.2.1

Informativne radionice za potencijalne korisnike tipa operacija 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima“, svibanj 2017.

Prezentacija 7.1.1. 2. natječaj- APPRRR

Prezentacija 7.1.1 2. natječaj- MP


Informativne radionice za potencijalne korisnike i/ili njihove predstavnike za podmjeru 4.1. i podmjeru 4.2., svibanj 2017.

Radionice_Podmjera 4.2

Radionice Podmjera 4.1_svibanj 2017 MP

Ruralni razvoj – Prezentacija HBOR

Izracun_EVPG_M04_Savjetovana služba

Postupak dodjele i isplate potpore APPRRR


Radionica o novostima u provedbi mjere 4 “Ulaganja u fizičku imovinu” –  21. ožujak 2017.

Podmjera 4.1 i 4.2

Novi sustav obrade- APPRRR


Edukacija uz natječaj 6.3 – veljača 2017.

2. natječaj M 6.3.1. APPRRR

6.3.1. 2. natječaj MP

Poslovni plan, APPRRR

Izracun EVPG, SS

Pitanja i odgovori, MP

Porezni aspekt


Edukacija uz natječaj 6.1 – prosinac 2016.

6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Izračun ekonomske veličine

6.1.1. Poslovni plan

6.1.1. Podnošenje zahtjeva za potporu (final)


05. – 12. rujna 2016. Podnošenje zahtjeva za potporu, APPRRR

05. – 12. rujna 2016. Javna nabava, APPRRR

05. – 12. rujna 2016. Postupak prikupljanja i odabira ponuda, APPRRR

05. – 12. rujna 2016. PRR tip operacije 7.2.1.


07. i 08. srpnja 2016. EAFRD M8

07. i 08. srpnja 2016. Iskustva u pripremi projekata_4.3.3._Crni lug

07. i 08. srpnja 2016. Javna nabava_PRR

07. i 08. srpnja 2016. Podrška šumoposjednicima u pripremi projekata

07. i 08. srpnja 2016. prezentacija M08

07. i 08. srpnja 2016. Prikupljanje ponuda_portal

07. i 08. srpnja 2016. Sažetak izbora ponuda_primjer

07. i 08. srpnja 2016. Zahtjev za isplatu_8.5_8.6


22.04.2016.Razmjena iskustva vezano za izradu lokalne razvojne strategije LAG-ova u RH za programsko razdoblje 2014. – 2020.

22.04.2016.LAG PODRAVINA Zagreb

22.04.2016.LAG Bilogora-Papuk Zagreb


22.03.2016.Program ruralnog razvoja RH, Mjera 7

26.02.2016.Program ruralnog razvoja RH

10.02.2016.IAKS MJERE infokampanja 2016


28.10.2015.Presentation-28.10.2015-Timmo

28.10.2015.Estonian LEADER Union ENG

28.10.2015.Horvaatia_Monitoring_281015

28.10.2015.Estonian LEADER Union ENG

28.10.2015.Zagreb_LEADER_PB-1

28.10.2015.Presentation-28.10.2015

28.10.2015.Podmjera_19.1._28.10.15.


Konferencija 18.06.16. – APPRRR

Konferencija 18.06.16. – mladi u ruralnom području

Konferencija 18.06.16.- PRR izmjene

Konferencija 18.06.16. – Veggie doo

Konferencija 18.06.16. – OPG Hazic

Prezentacija – RIF porezni aspekt

Prezentacija APPRRR – isplate