Prezentacije

 

Edukativni sadržaj namijenjen korisnicima i ostalim dionicima sa svrhom informiranja i promidžbe.

Relevatnost materijala odnosi se na period provedbe konzultacija s dionicima i informiranja o mjerama Programa ruralnog razvoja, dok materijale s aktualnim informacijama za novo programsko  razdoblje možete pronaći na poveznici SP ZPP 2023.-2027.

Radionica za potencijalne korisnike intervencije  77.03. Potpora za EIP operativne skupine 10.4.2024.

1. Natječaj za provedbu intervencije 77.03. Potpora za EIP operativne skupine MP

Intervencija 77.03. Potpora za EIP operativne skupine APPRRR

Provedba Intervencija 77.03. Potpora za EIP operativne skupine APPRRR

Izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja u 2024. godini, 19.3.2024.

Kampanja podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2024. godinu

AGRONET i AgroGTF – Elektronička komunikacija Agencije za plaćanja i poljoprivrednika

Radionica za LAG-ove 6.-8.3.2024.

LEADER operativna pravila unutar intervencije 77.06.

Radionica za potencijalne korisnike intervencije 73.03. 5.2.2024.

Natječaj za provedbu INT 73.03._MP

Natječaj za provedbu INT 73.03_APPRRR

EONA_PPT

Radionica za potencijalne korisnike intervencije 73.13, siječanj 2024.

MP – natječaj 73.13 (siječanj 2024.)

APPRRR – natječaj 73.13

Radionica za potencijalne korisnike intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju 27.11.2023.

Natječaj za provedbu intervencije 73.10. MP

Natječaj za provedbu intervencije 73.10. APPRRR

Elektronički oglasnik nabave Agencije za plaćanja

Radionica za LAG-ove, 13.-15.11.2023.

Praćenje provedbe LRS 2023.-2027. s naglaskom na dodanu vrijednost

Odabir LAG-ova za razdoblje 2023. 2027. i pripreme za provedbu LAG natječaja

Radionica za LAG-ove,24.7.2023.

Izrada LRS LAG-ova za razdoblje 2023. – 2027., Natječaj za odabir LAG-ova za razdoblje 2023.-2027.

Pomoćni alat za praćenje

Natječaj za odabir LAG-ova unutar SP ZPP 2023-2027.

Energetske zajednice građana i poveznica s LAG-ovima

Radionica za potencijalne korisnike intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja

Intervencija 78.01. Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju 12.7.2023.

Intervencija 78.01. Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede 12.7.2023.

Intervencija 78.01. APPRRR 12.7.2023.

Prezentacija Strateški plan ZPP 2023.-2027.

Strateški plan ZPP a 2023.-2027. MP

Radionica za LAG-ove,24.5.2023.

Izrada LRS LAG-ova za razdoblje 2023. – 2027., Pravilnika za provedbu intervencije 77.06 i Uputa za izradu LRS i LAG intervencija 2023.-2027.“

Radionica o Strateškom planu ZPP-a 2023.-2027. 27.4.2023.

Strateški plan ZPP a 2023.-2027. MP

Izravna plaćanja i IAKS mjere u 2023. godini MP

AGRONET: Jedinstveni zahtjev, Monitoring APPRRR

Lokalni razvoj predvođen zajednicom – iskustva i novo razdoblje MP

Iskustva u provedbi LEADER-a LAG Moslavina

Kampanja „Izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja u 2023. godini“

Kampanja podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2023. godinu MP

IAKS mjere ruralnog razvoja – PRR i SP ZPP MP

AGRONET – Jedinstveni zahtjev – Monitoring APPRRR

Radionica za LAG-ove „Provedba LEADER pristupa u razdoblju 2023.-2027.“

Radionica za LAG ove „Provedba LEADER pristupa u razdoblju 2023. 2027. “

Članovi ravnopravnost u odlučivanju; Glasovanje odabir projekata

Opći pregled investiranja sa društvenim utjecajem

Radionica za LAG-ove „Izrada LRS LAG-ova za razdoblje 2023. – 2027., Pravilnik za provedbu intervencije 77.06 i LEADER operativna pravila“

Sastanak-radionica LAG-ovi 31.1.2023

Prezentacija s radionica za potencijalne korisnike Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“

Prezentacija natječaji za Podmjeru 4.2 13.1.2023. (MP)

Prezentacija natječaji za Podmjeru 4.2 13.1.2023. (APPRRR)

Prezentacije s radionice za korisnike 3. natječaja za tip operacije 7.4.1

Podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu, zahtjeva za isplatu i promjene u projektu 3.11.2022.

Priprema dokumentacije o nabavi, provedba postupka i izvršenje ugovora 3.11.2022.

Predstavljanje Nacrta strateškog plana ZPP-a 2023.-2027.

Prezentacije s radionice za LAG-ove: Stanje provedbe Mjere 19 i izrada LRS LAG-ova 2023. – 2027

Treći krug konzultacija s dionicima u okviru izrade SP ZPP-a

Digitalizacija, lokalni razvoj (LEADER, pametna sela)

Zelena arhitektura 27.5.2022. 

Izravna plaćanja 23.5.2022.

Natječaji TOP 4.1.1 i 4.1.2

Natječaji TOP 4.1.1 i 4.1.2

SP ZPP 2013.-2027. Eko sheme i ekološki uzgoj kombinacije

Eko sheme i ekološki uzgoj – kombinacije 14.1.22.

Prezentacije s radionice za LAG-ove „Stanje provedbe Mjere 19 i izrada LRS za novo programsko razdoblje“

Stanje provedbe Mjere 19 i izrada LRS za novo programsko razdoblje

Prezentacija drugog kruga konzultacija s javnošću o Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027.

Prezentacija SP ZPP 2023.-2027. listopad

Prezentacija natječaji za provedbu tipova operacija 6.1.1 i 6.3.1

Prezentacija natječaji 6.1.1 i 6.3.1 (MP)

Prezentacija natječaji 6.3.1 i 6.1.1 (APPRRR)

Prezentacija natječaji za Podmjeru 4.2

Prezentacija natječaji za Podmjeru 4.2 (MP)

Prezentacija natječaji za Podmjeru 4.2 (APPRRR)

Prezentacija natječaji za Podmjeru 4.1.

Prezentacija natječaji za Podmjeru 4.1. (MP)

Prezentacija natječaji za Podmjeru 4.1. (APPRRR)

Svečano potpisivanje ugovora za tip operacije 6.3.1 – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava 8.7.2019. godine

Provedba Programa ruralnog razvoja 8.7.2019.

Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima (MP)

Isplata potpore (APPRRR)

Podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu odnosno dokumentacije nakon provedenih postupaka nabave (APPRRR)

Promjene u projektu i način prijave promjena (APPRRR)

Priprema i provedba postupaka javne nabave u sklopu projekata sufinanciranih iz EPFRR

Konferencija “Digitalna poljoprivreda” – 11.12.2018., Agronomski fakultet u Zagrebu

Kresimir Ivančić (Ministarstvo poljoprivrede)

Andrijana Vidaković (Kadmo)

Branimir Kampl (Sano)

Dejan Jančić (Pessl Instruments GmbH)

Filip Puškarić (AgroPuškarić)

Karlo Guštin (Ericsson Nikola Tesla)

Marko Kozjak (VeeMee)

Matija Žulj (Agrivi)

Tomislav Dvorski (Pinova)

Tomislav Kos (SAN)

Podmjera 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva”

Prezentacija podmjera 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – kolovoz

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije”

Radionice 4.2.2. srpanj 2018.

Podnošenje zahtjeva za potporu 4.2.2.

Radionica za tip operacije 7.4.1. ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – srpanj 2018.

Prezentacija tip operacije 7.4.1. MP

Prezentacija tip operacije 7.4.1. APPRRR

Za svako dijete, vrtić UNICEF

Radionica za tip operacije 7.2.1. ”Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda” – srpanj 2018

Prezentacija tip operacije 7.2.1. MP

Prezentacija tip operacije 7.2.1. APPRRR

Radionica za tip operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

Radionice 4.2.1 lipanj 2018

Podnošenje zahtjeva za potporu 4.2.1

Financijski instrumenti

FI prezentacija 2018.

Prezentacija HBOR

Prezentacija HAMAG BICRO

Manifestacija “Naše domaće, sada i ubuduće”

Naše domaće – Primorsko-goranska županija

Naše domaće – Koprivničko-križevačka županija

Naše domaće – Karlovačka županija

Naše domaće – Požeško-slavonska županija

Naše domaće – Bjelovarsko-bilogorska županija

Naše domaće – Brodsko-posavska županija

Naše domaće – Zadarska županija

Naše domaće – Istarska županija

Naše domaće – Krapinsko-zagorska županija

Naše domaće – Dubrovačko-neretvanska županija

Naše domaće – Zagrebačka županija

Naše domaće – Ličko-senjska županija

Naše domaće – Sisačko-moslavačka županija

Naše domaće – Varaždinska županija

Naše domaće – Vukovarsko-srijemska županija

Naše domaće – Splitsko-dalmatinska županija

Naše domaće – Šibensko-kninska županija

Naše domaće – Osječko-baranjska županija

Naše domaće – Međimurska županija

Naše domaće – Virovitičko-podravska županija

Radionica za tip operacije 16.1.1., 26.veljače 2018., kino dvorana Ministarstva gospodarstva

Ministarstvo poljoprivrede 16_1_1.

Agencija za plaćanja _16_1_1.

Radionica za Savjetodavnu službu, LAG-ove i poslovne savjetnike – tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”- sektor biljne proizvodnje

Ministarstvo poljoprivrede TOP 4.1.1 biljna proizvodnja

Radionice – tip operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”, 16.02. – 02.03.2018.

Ministarstvo poljoprivrede TOP 6.2.1

Agencija za plaćanja TOP 6.2.1

Radionica “Edukacija agrarnih novinara”, 15. i 16. siječnja 2018., Hrnjevac

Ministarstvo poljoprivrede

Agencija za plaćanja 1

Agencija za plaćanja 2

LAG Petrova Gora

Radionica “Provedba lokalnih razvojnih strategija unutar Mjere 19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.” 9. i 10. studenog 2017., Vukovar

Prezentacija Izmjene usklađivanje lokalne razvojne strategije, APPRRR

Projekcija – TO – Plan provedbe LRS_povećanje alokacije – tehnika usklađivanja – final.

Projekcija – TO – Plan provedbe LRS_smanjenje alokacije – tehnika usklađivanja – final.

Nacrt_Smjernice za provedbu postupka odabira projekata

Nacrt_Sporazum o suradnji_APPRRR – LAG

RL – nedovoljno sredstava – administrativna obrada

UO_temeljna načela

Prezentacija Smjernice za provedbu postupak odabira projekata, APPRRR

Prezentacija Status M19, MP

Prezentacija PRR, MP

Prezentacija Pravilnik M19, MP

Informativne radionice za potencijalne korisnike tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”, listopad 2017.

Prezentacija M05-Podmjera 5.2

Prezentacija_tip_operacije_5.2.1

Informativne radionice za potencijalne korisnike tipa operacija 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima“, svibanj 2017.

Prezentacija 7.1.1. 2. natječaj- APPRRR

Prezentacija 7.1.1 2. natječaj- MP


Informativne radionice za potencijalne korisnike i/ili njihove predstavnike za podmjeru 4.1. i podmjeru 4.2., svibanj 2017.

Radionice_Podmjera 4.2

Radionice Podmjera 4.1_svibanj 2017 MP

Ruralni razvoj – Prezentacija HBOR

Izracun_EVPG_M04_Savjetovana služba

Postupak dodjele i isplate potpore APPRRR


Radionica o novostima u provedbi mjere 4 “Ulaganja u fizičku imovinu” –  21. ožujak 2017.

Podmjera 4.1 i 4.2

Novi sustav obrade- APPRRR


Edukacija uz natječaj 6.3 – veljača 2017.

2. natječaj M 6.3.1. APPRRR

6.3.1. 2. natječaj MP

Poslovni plan, APPRRR

Izracun EVPG, SS

Pitanja i odgovori, MP

Porezni aspekt


Edukacija uz natječaj 6.1 – prosinac 2016.

6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Izračun ekonomske veličine

6.1.1. Poslovni plan

6.1.1. Podnošenje zahtjeva za potporu (final)


05. – 12. rujna 2016. Podnošenje zahtjeva za potporu, APPRRR

05. – 12. rujna 2016. Javna nabava, APPRRR

05. – 12. rujna 2016. Postupak prikupljanja i odabira ponuda, APPRRR

05. – 12. rujna 2016. PRR tip operacije 7.2.1.


07. i 08. srpnja 2016. EAFRD M8

07. i 08. srpnja 2016. Iskustva u pripremi projekata_4.3.3._Crni lug

07. i 08. srpnja 2016. Javna nabava_PRR

07. i 08. srpnja 2016. Podrška šumoposjednicima u pripremi projekata

07. i 08. srpnja 2016. prezentacija M08

07. i 08. srpnja 2016. Prikupljanje ponuda_portal

07. i 08. srpnja 2016. Sažetak izbora ponuda_primjer

07. i 08. srpnja 2016. Zahtjev za isplatu_8.5_8.6


22.04.2016.Razmjena iskustva vezano za izradu lokalne razvojne strategije LAG-ova u RH za programsko razdoblje 2014. – 2020.

22.04.2016.LAG PODRAVINA Zagreb

22.04.2016.LAG Bilogora-Papuk Zagreb


22.03.2016.Program ruralnog razvoja RH, Mjera 7

26.02.2016.Program ruralnog razvoja RH

10.02.2016.IAKS MJERE infokampanja 2016


28.10.2015.Presentation-28.10.2015-Timmo

28.10.2015.Estonian LEADER Union ENG

28.10.2015.Horvaatia_Monitoring_281015

28.10.2015.Estonian LEADER Union ENG

28.10.2015.Zagreb_LEADER_PB-1

28.10.2015.Presentation-28.10.2015

28.10.2015.Podmjera_19.1._28.10.15.


Konferencija 18.06.16. – APPRRR

Konferencija 18.06.16. – mladi u ruralnom području

Konferencija 18.06.16.- PRR izmjene

Konferencija 18.06.16. – Veggie doo

Konferencija 18.06.16. – OPG Hazic

Prezentacija – RIF porezni aspekt

Prezentacija APPRRR – isplate