PRR 2014. – 2020.

Program ruralnog razvoja 2014. – 2020. godine

Poštovani korisnici Programa ruralnog razvoja, dana 26. svibnja 2015. godine Europska komisija je odobrila Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Odluka o odobrenju predstavlja krunu tog dugotrajnog procesa u koji su bili uključeni domaći stručnjaci, mahom djelatnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razdoblju.

Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. dosada je doživio deset izmjena. Izmjenama Programa su se inicijalna sredstva, u prijelaznom razdoblju, povećavala za 901 milijun eura te ukupna alokacija iznosi 3,2 milijarde eura.

Programom je definirano 20 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće.

Odobrenu inačicu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. na engleskom jeziku, možete preuzeti na niže navedenim poveznicama.

Prihvatljiva ulaganja unutar mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. sufinancirana su većim dijelom sredstvima Europske unije putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (engl. EAFRD) dok je ostatak sufinanciran sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske.

S poštovanjem,

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Važeća verzija

Prethodne verzije