Natječaji

SP ZPP 2023. – 2027.

Natječaj Status
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 58.1.h.01. – INFOR(58(1)(h)) – mjere informiranja koje se odnose na vina Unije i provode u državama članicama i kojima se potiče odgovorna konzumacija vina ili promiču sustavi kvalitete Unije koji obuhvaćaju oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla Otvoren Od 15. 7. 2024
Do 12. 8. 2024
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 58.1.k.01. – PROMOWINE(58(1)(k)) – promidžba u trećim zemljama Otvoren Od 15. 7. 2024
Do 12. 8. 2024
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 58.1.a.01. – RESTRVINEY – Restrukturiranje i konverzija vinograda Otvoren Od 24. 6. 2024
Do 15. 7. 2024
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje Otvoren Od 25. 7. 2024
Do 31. 12. 2024
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima Otvoren Od 1. 7. 2024
Do 31. 7. 2024
SP ZPP Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju 58.1.b.01. – INVWINE – Ulaganja Zatvoren
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 70.05 Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi Zatvoren
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 77.03. Potpora za EIP operativne skupine Otvoren Od 8. 7. 2024
Do 9. 9. 2024
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga Zatvoren
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 77.01 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete Zatvoren
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 58.1.b.01. Vino – Ulaganja Zatvoren
SP ZPP Podnošenje Zahtjeva za odobravanje operativnog programa i Zahtjeva za odobravanje operativnog fonda i iznosa potpore Zatvoren
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima, za projekte izgradnje ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta Zatvoren
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije Zatvoren
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju Zatvoren
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 55.1.e.01 – Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda Zatvoren
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje Zatvoren
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu Zatvoren
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja Zatvoren
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 55.1.e.01 – Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda Zatvoren

PRR 2014. – 2020.

Mjera Natječaj Status
m5 Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala Zatvoren
m5 Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša Zatvoren
m22 Natječaj za provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ – „MPS-ovi“ Zatvoren
m22 Natječaj za provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ – „POLJOPRIVREDNICI“ Zatvoren
m10 Natječaj za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima Zatvoren
m5 Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala Zatvoren
m5 Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu Zatvoren
m19 Natječaj za tip operacije 19.1.1 Pripremna pomoć – ZA NOVE LAG-ove/LOKALNE INICIJATIVE Zatvoren
m17 Natječaj za podmjeru 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – male klaonice Zatvoren
m19 Natječaj za tip operacije 19.3.2. Provedba aktivnosti projekta suradnje Zatvoren
m5 Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu Zatvoren
m9 Natječaj za tip operacije 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija Zatvoren
m8 Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura Zatvoren
m8 Natječaj za tip operacije 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš Zatvoren
m5 Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva Zatvoren
m10 Natječaj za podmjere 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi Zatvoren
m3 Natječaj za tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja Zatvoren
m8 Natječaj za tip operacije 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u tov svinja Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju Zatvoren
m5 Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala Zatvoren
m1 Natječaj za tip operacije 1.1.2 Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike Zatvoren
m6 Natječaj za tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima Zatvoren
m6 Natječaj za tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava Zatvoren
m19 Natječaj za tip operacije 19.1.1 Pripremna pomoć – ZA ODABRANE LAG-ove Zatvoren
m10 Natječaj za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi Zatvoren
m16 Natječaj za tip operacije 16.4.1 Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta Zatvoren
m5 Natječaj za tip operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala” Zatvoren
m7 Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara Zatvoren
m16 Natječaj za tip operacije 16.1.2 Operativne skupine Zatvoren
m21 Natječaj za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ „MSP-ovi“ Zatvoren
m21 Natječaj za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ „POLJOPRIVREDNICI“ Zatvoren
m17 Natječaj za podmjeru 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka Zatvoren
m5 Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala Zatvoren
m4 Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš Zatvoren
m21 Natječaj za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ „MSP-ovi“ Zatvoren
m21 Natječaj za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ „POLJOPRIVREDNICI“ Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino)) Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva) Zatvoren
m6 Natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima Zatvoren
m16 Natječaj za tip operacije 16.1.1 Potpora za osnivanje operativnih skupina Zatvoren
m9 Natječaj za tip operacije 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija Zatvoren
m8 Natječaj za tip operacije 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture Zatvoren
m8 Natječaj za tip operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstva Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir Zatvoren
m17 Natječaj za podmjeru 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka Zatvoren
m10 Natječaj za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi Zatvoren
m5 Natječaj za tip operacije 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša Zatvoren
m3 Natječaj za tip operacije 3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja Zatvoren
m3 Natječaj za tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode Zatvoren
m16 Natječaj za tip operacije 16.4.1 Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta Zatvoren
m5 Natječaj za tip operacije 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala Zatvoren
m16 Natječaj za tip operacije 16.1.2 Operativne skupine Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš Zatvoren
m6 Natječaj za tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima Zatvoren
m6 Natječaj za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo) Zatvoren
m19 Natječaj za tip operacije 19.3.2. Provedba aktivnosti projekta suradnje Zatvoren
m19 Natječaj za tip operacije 19.3.1. Priprema aktivnosti projekta suradnje Zatvoren
m10 Natječaj za podmjeru 10.2. “Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi” Zatvoren
m17 Natječaj za podmjeru 17.1 “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka” Zatvoren
m14 Mjera 14 “Dobrobit životinja” Zatvoren
m13 Mjera 13 “Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima” – u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja Zatvoren
m11 Mjera 11 “Ekološki uzgoj” – u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja Zatvoren
m10 Mjera 10 “Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene” – u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja” Zatvoren
m16 Natječaj za osnivanje operativnih skupina za provedbu tipa operacije 16.4.1 “Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta” Zatvoren
m4 Natječaj za provedbu tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“ Zatvoren
m9 Objavljen treći natječaj za operaciju 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ Zatvoren
m20 Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti za provedbu godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2018. godinu Zatvoren
m3 Natječaj za tip operacije 3.2.1. “Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja” Zatvoren
m5 Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala” Zatvoren
m9 Natječaj za tip operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija” Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije” Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš” Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva Zatvoren
m3 Natječaj za tip operacije 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete Zatvoren
m7 Natječaj za tip operacije 7.2.1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda” Zatvoren
m8 Natječaj za tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva Zatvoren
m8 Natječaj za tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima Zatvoren
m19 Natječaj za tip operacije 19.3.1. “Priprema aktivnosti projekata suradnje” Zatvoren
m6 Natječaj za tip operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” Zatvoren
m19 Natječaj za tip operacije 19.3.2. “Provedba aktivnosti projekata suradnje” Zatvoren
m5 Natječaj za tip operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ Zatvoren
m19 Natječaj za tip operacije 19.4.1. Tekući troškovi i animacija Zatvoren
m6 Natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ Zatvoren
m4 Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Zatvoren
m7 Natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” Zatvoren
m4 Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” – objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka Zatvoren
m4 Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” – objekti za proizvodnju ulja Zatvoren
m8 Natječaj za tip operacije 8.5.1. “Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura” Zatvoren
m5 Natječaj za tip operacije 5.2.1.”Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala” Zatvoren
m8 Natječaj za tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture” Zatvoren
m6 Natječaj za tip operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima” Zatvoren
m17 Natječaj za provedbu mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka Zatvoren
m5 Treći natječaj za tip operacije 5.2.2. “Razminiranje poljoprivrednog zemljišta” Zatvoren
m10 Natječaj za provedbu podmjere 10.2. “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi” Zatvoren
m16 Natječaj za tip operacije 16.1.1. “Potpora za osnivanje operativnih skupina” Zatvoren
m4 Natječaj za tip operacije 4.1.1. – poljoprivrednicima na raspolaganju 360 milijuna kuna za biljnu proizvodnju Zatvoren
m6 Natječaj za tip operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” Zatvoren
m4 Natječaj za provedbu tipa operacije 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu” Zatvoren
m5 Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala” Zatvoren
m4 Raspisana još dva natječaja vrijedna 300 milijuna kuna za podmjeru 4.2, tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima Zatvoren
m3 Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ – provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“ Zatvoren
m19 Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“ Zatvoren
m7 Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” (2017.) Zatvoren
m6 Natječaj za provedbu podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” Zatvoren
m9 Natječaj za provedbu podmjere 9.1. “Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru”, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija” Zatvoren
m6 Natječaj za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«, NN 120/2016 Zatvoren
m7 Natječaj za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” – provedba tipa operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta” Zatvoren
m7 Objavljen Natječaj za provedbu tipa operacije 7.2.1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda” Zatvoren
m4 OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA OPERACIJU 4.3.1. – INVESTICIJE U OSNOVNU INFRASTRUKTURU JAVNOG NAVODNJAVANJA Zatvoren
m8 NATJEČAJ Za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.3. »Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda« Zatvoren
m8 Natječaj za provedbu podmjere 8.6. – provedba tipa operacije 8.6.2. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva” (NN 55/16) Zatvoren
m8 Natječaj za provedbu podmjere 8.6.– provedba tipa operacije 8.6.1. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima” (NN 55/16) Zatvoren
m8 Natječaj za provedbu podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” tipa operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture” (NN 53/16) Zatvoren
m19 Natječaj za provedbu podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije” – provedba tipa operacije 19.2.1. “Provedba operacija unutar CLLD strategije” (NN 50/16) Zatvoren
m8 Natječaj za provedbu podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava – provedba operacije 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura” (NN 50/16) Zatvoren
m4 Natječaj za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije” (NN 48/16) Zatvoren
Natječaj za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore za »Razminiranje poljoprivrednog zemljišta« iz PRR RH za razdoblje 2014. – 2020. Zatvoren
m4 Natječaj za provedbu podmjere 4.1.– provedba operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš” (NN br. 128/2015) Zatvoren
m4 Natječaj za podmjeru 4.3., tipa operacije 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu” (NN br. 125/15) Zatvoren
m4 Natječaj za provedbu podmjere 4.1., operacija 4.1.1. – sektor voća i povrća (NN br. 121/15) Zatvoren
m4 Natječaj za provedbu podmjere 4.1., operacija 4.1.1. – sektor svinjogojstva i peradarstva (NN br. 121/15) Zatvoren
m6 Natječaj za provedbu podmjere 6.1. operacija 6.1.1.Potpora mladim poljoprivrednicima, NN br. 104/15 (2015.g., prvi natječaj) Zatvoren
m5 NATJEČAJ za provedbu podmjere 5.2. operacija 5.2.1. Zatvoren
m19 Objavljen Natječaj za provedbu podmjere 19.1. – Pripremna pomoć Zatvoren
m6 Natječaj za Podmjeru 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava- zatvoreni natječaj Zatvoren
m5 Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za dodjelu potpore za »Razminiranje poljoprivrednog zemljišta« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Zatvoren
m5 Otvoren natječaj za podmjeru 5.2. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Zatvoren
m7 NATJEČAJ za provedbu podmjere 7.1. operacije 7.1.1. Zatvoren
m4 NATJEČAJ za provedbu podmjere 4.2. operacije 4.2.1. Zatvoren
m4 NATJEČAJ za provedbu podmjere 4.1. operacije 4.1.2. Zatvoren
m4 NATJEČAJ za provedbu podmjere 4.1. operacije 4.1.1. Zatvoren
m5 Objavljen 2. natječaj za provedbu podmjere 5.2. Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.- 2020 Zatvoren
m5 Objavljen natječaj za provedbu podmjere 5.2. Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.- 2020. Zatvoren