mediji

Prezentacije, foto, video i ostali materijali

You Tube

Video materijali Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020.

Brošure

Saznajte više o mjerama Programa ruralnog razvoja putem promidžbenih brošura.

Prezentacije

Edukativni sadržaj namijenjen korisnicima sa svrhom informiranja i promidžbe mjera Programa, te osnovnim informacijama i značajkama pojedinih operacija.

Glasnik

Mjesečno elektronsko izdanje glasnika Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju koje sadrži najvažnije i najzanimljivije teme vezane uz ruralni razvoj, nadolazeće natječaje i one u tijeku te pitanja korisnika.

Uspješne priče

Predstavljamo Vam najuspješnije ugovorene i završene projekte Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.