Financijski instrumenti

Osnovne informacije

Uz dosadašnji oblik financiranja putem bespovratnih sredstava, financijski instrumenti  su novi oblik financiranja Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (PRR) za financijski održive projekte i to putem zajmova/kredita i jamstva.

Svrha financijskih instrumenata Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (FI PRR) je prvenstveno potaknuti i podržati rast i razvoj poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora. Doprinosom iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj omogućavaju se povoljniji uvjeti financiranja (niže kamatne stope, niže naknade, duži rokovi otplate i veća mogućnost počeka) uz smanjenje zahtjeva prema korisnicima financijskih instrumenata (manje instrumenata osiguranja).

Osim povoljnijih uvjeta financiranja, FI PRR omogućavaju financiranje nekih vrsta troškova koji nisu prihvatljivi za financiranje putem bespovratnih sredstava PRR, a koja su prepoznata kao potrebna za nastavak i unaprjeđenje poslovanja u  poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru (primjerice financiranje obrtnih sredstava, kupnje živih životinja, rabljene opreme, jednogodišnjeg bilja…).

Model provedbe FI PRR omogućava bržu obradu zahtjeva krajnjih primatelja (bržu od one pri dodjeli bespovratnih sredstava PRR), prvenstveno zato što nema otvaranja kratko vremenski ograničenih  natječaja za dodjelu sredstava, već se zahtjevi zaprimaju i obrađuju trajno po otvorenom kreditnom/jamstvenom programu.

Krajnji primatelj zajma/jamstva/kredita ne izvještava Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, već pravda troškove prema tijelu koje provodi financijski instrument (HAMAG-BICRO, financijska institucija s kojom HAMAG-BICRO surađuje za plasman jamstava, HBOR, odnosno poslovna banka koju HBOR ugovori u postupku javne nabave).

Kao preduvjet uspostave i početka korištenja FI PRR, bilo je potrebno provesti ex-ante procjenu, koju je u razdoblju od lipnja 2017. godine do ožujka 2018. godine izradila Europska investicijska banka u suradnji s relevantnim dionicima koji su doprinijeli neovisnoj ocjeni o najboljem načinu korištenja financijskih instrumenata u sklopu Programa ruralnog razvoja. Cilj ex–ante procjene je bio ispitati potencijalnu primjenu financijskih instrumenata u poljoprivredi, točnije u okviru 6 žarišnih (fokus) područja PRR-a. Kroz ex-ante procjenu prikazan je ekonomski kontekst poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora u RH, uz prikaz dosadašnjih iskustava provedbe sličnih instrumenata, kao i potencijala mjera PRR-a. Po usvajanju ex-ante procjene kao preduvjeta uspostave financijskih instrumenata bilo je potrebno izvršiti odgovarajuće izmjene PRR-a. Sažetak ex-ante procjene možete pronaći ovdje.

Financijski instrumenati Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

 

Pregled krajnjih primatelja FI PRR: