Financijski instrumenti

Mikro zajmovi za ruralni razvoj

Mikro zajmovi za ruralni razvoj namijenjeni su mikro i malim subjektima gospodarstva te su sufinancirani iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovog financijskog instrumenata Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) subjektima u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru izravno odobrava zajmove u skladu s uvjetima za tipove operacija FI PRR i Sporazuma o financiranju potpisanog 18. travnja 2018. godine između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i HAMAG-BICRO-a.

Detaljnije uvjete korištenja Mikro zajmova za ruralni razvoj pročitajte ovdje.

Dokumentaciju za podnošenje zahtjeva za Mikro zajmove za ruralni razvoj preuzmite ovdje.

Ciljana skupina Mikro, mali subjekti gospodarstva
Namjena zajmova Investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30% ukupnog iznosa zajma
Iznos u EUR 1.000 – 25.000 (isplate krajnjim primateljima vršiti će se u kunama)
Naknada za obradu zahtjeva Ne naplaćuje se krajnjim primateljima
Druge naknade i uvjeti Nema naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita te nije obvezno vlastito učešće krajnjeg primatelja
Kamatna stopa

0,5% i 1,0% – ovisno o razvijenosti JLS ulaganja

0,1% za mljekarski sektor

Rok korištenja 6 mjeseci
Poček Do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
Rok i način otplate Do 5 godina uz uključeni poček; kvartalna otplata glavnice i kamate
Instrument osiguranja Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
Državna potpora De minimis; u skladu s Aneksom II Uredbe (EU) br. 1305/2013