Financijski instrumenti

Mikro zajmovi za ruralni razvoj

Mikro zajmovi za ruralni razvoj namijenjeni su mikro, malim i srednjim subjektima gospodarstva te su sufinancirani iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovog financijskog instrumenata Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) subjektima u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru izravno odobrava zajmove u skladu s uvjetima za tipove operacija FI PRR i Sporazuma o financiranju potpisanog 18. travnja 2018. godine između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i HAMAG-BICRO-a.

Detaljnije uvjete korištenja Mikro zajmova za ruralni razvoj pročitajte ovdje.

Dokumentaciju za podnošenje zahtjeva za Mikro zajmove za ruralni razvoj preuzmite ovdje.

Mikro zajam za ruralni razvoj

Ciljana skupina Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta (za Mjeru 6 prihvatljivi su samo mikro i mali subjekti gospodarstva)
Namjena zajmova Investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30% ukupnog iznosa zajma
Iznos u EUR 1.000 – 25.000
Naknada za obradu zahtjeva Ne naplaćuje se krajnjim primateljima
Druge naknade i uvjeti Nema naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita te nije obvezno vlastito učešće krajnjeg primatelja
Kamatna stopa 0,1% i 0,25% – ovisno o razvijenosti JLS ulaganja
Rok korištenja 6 mjeseci
Poček Do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
Rok i način otplate do 5 godina uključujući poček, a do 7 godina uključujući poček za ulaganja u turizam u ruralnim područjima u JLS iz I. – IV. skupine prema indeksu razvijenosti (minimalno 50% investicije mora se izravno odnositi na ulaganje u sektor turizma u ruralnim područjima); kvartalna otplata glavnice i kamate
Instrument osiguranja Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
Potpora De minimis; javna potpora u skladu s Aneksom II Uredbe (EU) br. 1305/2013

Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj

 

Značajka /
Proizvod (financijski instrument)
Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj
Ciljana skupina Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta (za Mjeru 6 prihvatljivi su samo mikro i mali subjekti gospodarstva)
Namjena zajmova Obrtna sredstva
Iznos u EUR 1.000 – 25.000
Naknada za obradu zahtjeva Ne naplaćuje se krajnjim primateljima
Druge naknade i uvjeti Nema naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita te nije obvezno vlastito učešće krajnjeg primatelja
Kamatna stopa 0,5%
Rok korištenja 3 mjeseca
Poček Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine
Rok i način otplate Do 3 godine, uključujući poček; kvartalna otplata glavnice i kamate
Instrumenti osiguranja Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
Potpora De minimis, javna potpora