Financijski instrumenti

Područja ulaganja

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarsta

Ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, nove i inovativne tehnologije, opremu i zelene tehnologije, restrukturiranje i modernizaciju farmi

Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Ulaganja u skladištenje stajskog gnojiva, objekata za skladištenje i čuvanje te povezanu opremu

Korištenje obnovljivih izvora energije

Ulaganja u izgradnju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, sunčeva energija) za korištenje na poljoprivrednim gospodarstvima i u preradi prehrambenih proizvoda

Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Ulaganja u povećanje dodane vrijednosti proizvoda za primarne poljoprivredne proizvođače, za one koji prerađuju poljoprivredne proizvode te ulaganja  u modernizaciju proizvodnog kapaciteta i uvođenje inovativnih praksi

Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pri dobivanju drva i šumskouzgojnim radovima i u predindustrijskoj preradi drva

Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pri dobivanju drva i šumskouzgojnim radovima i u predindustrijskoj preradi drva

Ulaganja u modernizaciju postojećih i uvođenje novih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme…


TIPOVI OPERACIJA FINANCIJSKIH INSTRUMENATA PRR-a

FI PRR namijenjeni su poljoprivrednicima, prerađivačima poljoprivrednih proizvoda te subjektima koji djeluju u sektoru šumarstva. Uvedeni su izmjenom Programa ruralnog razvoja.

Financiranje putem FI moguće se u sljedećim mjerama/podmjerama/tipovima operacija, koji su po uvjetima različiti od istoimenih tipova operacija koji se financiraju putem bespovratnih sredstava:

MJERA 4: ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU

PODMJERA 4.1: POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

  • TOP FI 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
  • TOP FI 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
  • TOP FI 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije

PODMJERA 4.2: POTPORA ZA ULAGANJA U PRERADU, MARKETING I/ILI RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

  • TOP FI 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
  • TOP FI 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

MJERA 6: RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA I POSLOVANJA

PODMJERA 6.4: ULAGANJA U RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA

  • TOP FI 6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

MJERA 8: ULAGANJA U RAZVOJ ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE ODRŽIVOSTI ŠUMA

PODMJERA 8.6: POTPORA ZA ULAGANJA U ŠUMARSKE TEHNOLOGIJE TE U PRERADU, MOBILIZACIJU I MARKETING ŠUMSKIH PROIZVODA

  • TOP FI 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko uzgojnim radovima
  • TOP FI 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva