Financijski instrumenti

Investicijski krediti za ruralni razvoj

Sredstva raspoloživa iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i sredstva doprinosa financijskih posrednika (poslovnih banaka odabranih od strane HBOR-a u postupku javnog nadmetanja) plasirati će se u vidu Investicijskih kredita za ruralni razvoj, namijenjenih za veća ulaganja u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru.

Dodana vrijednost ovog financijskog instrumenta je niža efektivna cijena kredita za ciljane krajnje primatelje kroz povoljnu kamatnu stopu te oslobođenje od plaćanja dijela naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita, kao i manji iznos potrebnog vlastitog učešća korisnika kredita u investiciji.

KRAJNJI PRIMATELJI Poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva.
NAMJENA KREDITA Ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, a sve u skladu s prihvatljivim namjenama po pojedinoj podmjeri Programa ruralnog razvoja. Financiranje obrtnih sredstava povezanih s ulaganjem (do 30% iznosa prihvatljivih troškova ulaganja ili 200.000 EUR, ovisno o tome koji je iznos viši).
NAJNIŽI IZNOS KREDITA 50,001 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
NAJVIŠI IZNOS KREDITA 1 mil EUR u kunskoj protuvrijednosti.
ROKOVI OTPLATE Do 15 godina, uključivši do 3 godine počeka, odnosno do 5 godina počeka za trajne nasade. Rok korištenja kredita do 18 mjeseci.
VALUTA KREDITA U kunama ili u kunama s valutnom klauzulom.
KAMATNA STOPA ZA KRAJNJEG KORISNIKA Prosjek zbroja kamatne stope na dio Programskog doprinosa (0%) i kamatne stope na dio kredita iz sredstava poslovne banke (prema ponudi u javnoj nabavi).