Financijski instrumenti

Investicijski krediti za ruralni razvoj

Sredstva raspoloživa iz PRR 2014.-2020. i sredstva doprinosa financijskih posrednika (poslovnih banaka odabranih od strane HBOR-a u postupku javnog nadmetanja) plasiraju se u vidu Investicijskih kredita za ruralni razvoj, namijenjenih za veća ulaganja u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru.

Dodana vrijednost ovog financijskog instrumenta je niža efektivna cijena kredita za ciljane krajnje primatelje kroz povoljnu kamatnu stopu te oslobođenje od plaćanja dijela naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita, kao i manji iznos potrebnog vlastitog učešća korisnika kredita u investiciji.

Detaljnije uvjete korištenja Investicijskih kredita za ruralni razvoj pročitajte ovdje.

Ciljana skupina Mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta (za Mjeru 6 prihvatljivi su samo mikro i mali subjekti gospodarstva).
Namjena kredita Ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, a sve u skladu s prihvatljivim namjenama po pojedinom tipu operacije PRR. Financiranje obrtnih sredstava povezanih s ulaganjem (do 30% iznosa prihvatljivih troškova ulaganja ili 200.000 EUR, ovisno o tome koji je iznos viši).
Iznos kredita Od 50,001 EUR do 1.000.000 EUR
Rokovi otplate Do 15 godina, uključivši do 3 godine počeka, odnosno do 5 godina počeka za trajne nasade. Rok korištenja kredita do 18 mjeseci.
Valuta kredita U eurima (EUR).
Kamatna stopa za krajnjeg korisnika Prosjek zbroja kamatne stope na dio Programskog doprinosa (0%) i kamatne stope na dio kredita iz sredstava poslovne banke (prema ponudi u javnoj nabavi).