Financijski instrumenti

Mali zajmovi za ruralni razvoj

Mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjeni su subjektima malog gospodarstva te su sufinancirani iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovog financijskog instrumenata Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru izravno odobrava zajmove u skladu s uvjetima za tipove operacija FI PRR  i Sporazuma o financiranju potpisanog 18. travnja 2018. godine između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i HAMAG-BICRO-a.

Detaljnije uvjete korištenja Malih zajmova za ruralni razvoj pročitajte ovdje.

Dokumentaciju za podnošenje zahtjeva za Male zajmove za ruralni razvoj preuzmite ovdje.

Ciljana skupinaMikro, mali i srednji subjekti gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta (za Mjeru 6 prihvatljivi su samo mikro i mali subjekti gospodarstva)

Značajka /
Proizvod (financijski instrument)
Mali zajam za ruralni razvoj
Ciljana skupina Mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta (za Mjeru 6 prihvatljivi su samo mikro i mali subjekti gospodarstva)
Namjena zajmova Investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30% ukupnog iznosa zajma
Iznos u EUR 25.000,01 – 100.000
Naknada za obradu zahtjeva Ne naplaćuje se krajnjim primateljima
Druge naknade i uvjeti Nema naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita te nije obvezno vlastito učešće krajnjeg primatelja
Kamatna stopa 0,1% i 0,25%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja
Rok korištenja 6 mjeseci
Poček Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine
Rok i način otplate do 10 godina uključujući poček, a do 12 godina uključujući poček za ulaganje u nove višegodišnje nasade i za ulaganja u turizam u ruralnim područjima u JLS iz I. – IV. skupine prema indeksu razvijenosti (minimalno 50% investicije mora se izravno odnositi na nove višegodišnje nasade/ulaganje u sektor turizma u ruralnim područjima); kvartalna otplata glavnice i kamate
Instrumenti osiguranja Zadužnice i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
Potpora De minimis, javna potpora u skladu s Aneksom II Uredbe (EU) br. 1305/2013