Financijski instrumenti

Mali zajmovi za ruralni razvoj

Mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjeni su subjektima malog gospodarstva te su sufinancirani iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovog financijskog instrumenata Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru izravno odobrava zajmove u skladu s uvjetima za tipove operacija FI PRR  i Sporazuma o financiranju potpisanog 18. travnja 2018. godine između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i HAMAG-BICRO-a.

Detaljnije uvjete korištenja Malih zajmova za ruralni razvoj pročitajte ovdje.

Dokumentaciju za podnošenje zahtjeva za Male zajmove za ruralni razvoj preuzmite ovdje.

Ciljana skupinaMikro, mali i srednji subjekti gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta (za Mjeru 6 prihvatljivi su samo mikro i mali subjekti gospodarstva)

Značajka /
Proizvod (financijski instrument)
Mali zajam za ruralni razvoj
Ciljana skupina Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta
Iznos Od 25.000,01 EUR do 50.000 EUR
Kamatna stopa* 0,1% i 0,25%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja
Poček Do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine, a do 60 mjeseci za ulaganja u nove višegodišnje nasade
Rok otplate Do 10 godina uključujući poček, a do 12 godina uključujući poček za ulaganje u nove višegodišnje nasade i  za ulaganja u turizam u ruralnim područjima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz I. – IV. skupine prema indeksu razvijenosti
Instrumenti osiguranja Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
Potpora – De minimis, javna potpora
Namjena – osnovna sredstva
– obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma