Financijski instrumenti

Mreža partnera i kontakti

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ministarstvo poljoprivrede ima ulogu Upravljačkog tijela PRR RH za razdoblje 2014.-2020., odnosno upravlja i odgovara za cjelokupnu provedbu PRR.

Kontakt: FI.PRR@mps.hr


Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) je tijelo koje provodi Mikro i Male zajmove za ruralni razvoj (izravno ih odobrava) odnosno Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj (dodjela putem financijskih institucija).

Kontakti:


Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) ima ulogu tijela koje provodi Investicijske kredite za ruralni razvoj, putem poslovnih banaka odabranih u postupku javne nabave, koje vrše ulogu financijskih posrednika te ulogu tijela koje provodi Obrtna sredstva za ruralni razvoj izravno.

Kontakt: ruralni.krediti@hbor.hr


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ima ulogu akreditirane agencije za plaćanje u smislu članka 7. Uredbe (EU) br. 1306/2013, tijela za verifikaciju troškova u skladu s člankom 5. Uredbe o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (Narodne novine broj 129/2014).

Kontakt: fin.instrumenti@apprrr.hr


Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva

Ministarstvo poljoprivrede- Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je uprava nadležna za pružanje servisnih informacija o mogućnostima financiranja PRR-a.

Kontakt: strucna-podrska@mps.hr