Financijski instrumenti

Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj

Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj namijenjena su subjektima malog gospodarstva te su sufinancirana iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovog financijskog instrumenta Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru putem odabranih financijskih institucija koje kreditiraju subjekte malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru, omogućava jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga u skladu s uvjetima tipova operacija FI PRR i Sporazuma o financiranju potpisanog 18. travnja 2018. godine između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i HAMAG-BICRO-a.

Dokumentaciju za podnošenje zahtjeva za Pojedinačno jamstvo za ruralni razvoj preuzmite ovdje .

Popis odabranih financijskih institucija koji su partneri za Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj:

Detaljnije uvjete izdavanja Pojedinačnih jamstava za ruralni razvoj pročitajte ovdje.

 

Ciljana skupina Mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta (za Mjeru 6 prihvatljivi su samo mikro i mali subjekti gospodarstva)
Namjena kredita za koje se izdaje jamstvo Osnovna i povezana obrtna sredstva (udio obrtnih sredstava do 200.000 EUR, odnosno do 30% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova, ovisno o tome koji je iznos viši)
Minimalni iznos jamstva Nije određeno
Maksimalni iznos jamstva 1.300.000 EUR
Maksimalna stopa jamstva do 70%
do 80% za mlade poljoprivrednike* i mljekarski sektor
Minimalno trajanje jamstva 12 mjeseci
Maksimalno trajanje jamstva 15 godina
Premija rizika Do 0,25% odobrenog iznosa jamstva
Obuhvat jamstva Glavnica kredita
Potpora De minimis (potpora male vrijednosti)/ABER/GBER; u skladu s Aneksom II Uredbe (EU) br. 1305/2013
Sredstva osiguranja (kolaterali) Zadužnice subjekta, vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika