Financijski instrumenti

Obrtna sredstva za ruralni razvoj

Obrtna sredstva za ruralni razvoj olakšat će pristup financiranju obrtnih sredstava potrebnih za neometano odvijanje proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja za prihvatljive krajnje primatelje pogođene pandemijom koronavirusa (COVID-19).

Dodana vrijednost ovog financijskog instrumenta je:

  • niža efektivna cijena kredita za ciljane krajnje primatelje kroz nisku kamatnu stopu te oslobođenje od plaćanja naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita (naknade za obradu kreditnog zahtjeva, naknade za rezervaciju sredstava) kao i naknada za izmjenu uvjeta kreditiranja uključujući naknadu za prijevremeni povrat kredita;
  • financiranje cjelokupnog iznosa potrebnih obrtnih sredstava, u skladu s iznosima kredita;
  • smanjeni zahtjevi za instrumentima osiguranja.
KRAJNJI PRIMATELJI Poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva.
NAMJENA KREDITA Financiranje obrtnih sredstava potrebnih za otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih općih troškova tekućeg poslovanja; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a)
NAJNIŽI IZNOS KREDITA 190.000 HRK
NAJVIŠI IZNOS KREDITA 1.520.000 HRK
ROKOVI OTPLATE Do 5 godina, uključujući mogući poček do 12 mjeseci, neovisno o zatraženom iznosu kredita
VALUTA KREDITA U kunama ili u kunama s valutnom klauzulom.
KAMATNA STOPA ZA KRAJNJEG KORISNIKA 0,5% godišnje, fiksna