Mjera

M13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

Podmjera 13.1.
Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP

Visina potpore iznosi 226 EUR/ha.

Podmjera 13.2.
Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO

Visina potpore iznosi 119,85 EUR/ha.

Podmjera 13.3.
Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO

Visina potpore iznosi 82 EUR/ha.
Korisnici
Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi, čije su površine upisane u ARKOD sustav.
Napomena:
Popis Jedinica lokalne samouprave koje ulaze u jednu od gore navedenih kategorija (GPP, ZPO i PPO) određen je Pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima.

Za krški pašnjak moguće je ostvariti potporu ako korisnik održava površinu s najmanje 0,3 UG/ga goveda, kopitara, ovaca i/ili koza.