Novosti

Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera za 2022. godinu

Obavještavamo korisnike da je u Narodnim novinama broj 53/2022 objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu, kojim se rok za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva produžava do 1. lipnja 2022. godine. U skladu s time produljuje se rok za izmjene i dopune zahtjeva do 17. lipnja 2022. te rok za zakašnjele zahtjeve do 27. lipnja 2022.

Ostale izmjene i dopune odnose se na:
• mogućnost korištenja zemljišta na ugaru za proizvodne aktivnosti, a da se pri tome ugar i dalje smatra različitim usjevom za poštivanje pravila raznolikosti usjeva i da je prihvatljiv kao ekološki značajna površina u okviru programa izravnih plaćanja. Iznimno, na prijavljenim površinama ugara na području ekološke mreže Natura 2000 osim uobičajenih minimalnih aktivnosti koje se moraju provoditi na ugaru moguće je provesti dodatno samo ispašu. Na površinama ugara prijavljenim za ekološki značajne površine nije dozvoljena primjena zaštitnih sredstava, osim onih koja su prihvatljiva za primjenu u ekološkoj proizvodnji u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/848 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1165

• propisivanje kontrole aktivnog poljoprivrednika u slučaju kada je korisnik većinskim vlasništvom povezan s fizičkom ili pravnom osobom koja obavlja djelatnost s negativne liste djelatnosti. Takvi poljoprivrednici u obrascu 1A. u Prilogu 3. dostavljaju podatke o povezanoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja obavlja djelatnosti s negativne liste djelatnosti.

• u M14 Dobrobit životinja dodaje se obveza korisnicima koji podnose zahtjev za potporu za područje dobrobiti „Poboljšani uvjeti smještaja“ da do 15. listopada 2022. godine prijave u regionalnom uredu HAPIH-a ukupnu podnu površinu smještajne jedinice na objektu za uzgoj pojedine vrste životinja u svrhu upisa u JRDŽ. Također su, u Prilogu 4. dopunjeni su obrasci evidencija o provedbi M14 za kategorije životinja telad, odbijena prasad, svinje za tov, nesilice i purani, s potrebnim podacima koji služe za kontrolu poštivanja obveza područja dobrobiti „Poboljšani uvjeti smještaja“ te je propisana obveza dostave istih u podružnice Agencije za plaćanja do 31. siječnja 2023. godine.

• u M10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, za tip operacije 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama, proširena je Tablica 18. Godišnja količina dušika u stajskom gnoju i količina stajskog gnoja po uvjetnom grlu iz Priloga 1. podacima o količini proizvedene goveđe i svinjske gnojovke po uvjetnom grlu radi preciznije kontrole primjene gnojovke na oraničnim površinama.