Novosti

Održana radionica za LAG-ove „Stanje provedbe Mjere 19 i izrada LRS LAG-ova 2023. – 2027.“

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede i Nacionalne ruralne mreža u suradnji s LEADER mrežom Hrvatske, Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj, Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i LAG-om „Baranja“ od 6. do 8. srpnja 2022. godine u Kneževim Vinogradima je održana radionica za LAG-ove „Stanje provedbe Mjere 19 i izrada LRS LAG-ova 2023. – 2027.“

Na radionici su sudionici upoznati sa stanjem provedbe Mjere 19 unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., mogućnostima Erasmus + i stanjem izrade Strateškog plana ZPP RH 2023. – 2027. s naglaskom na LEADER intervenciju. Interaktivna rasprava na radionici je bila usredotočena na izradu LRS LAG-ova za razdoblje 2023. – 2027. Na radionici je također održan i rad u grupama u vezi izrade LRS LAG-ova za programsko razdoblje 2023. – 2027. te terenski obilazak projekata na području LAG-a „Baranja“ koji su sufinancirani EU sredstvima.

Prezentacije s navedene radionice možete vidjeti ovdje.