Novosti

Započelo podnošenje zahtjeva za osiguranje usjeva, životinja i biljaka u okviru podmjere 17.1.

Od 1. listopada je započelo podnošenje zahtjeva za osiguranje usjeva, životinja i biljaka u okviru Mjere 17, podmjere 17.1. “Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka”. Korisnici imaju mogućnost ostvariti potporu za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka.

Zahtjev za ostvarivanje potpore se podnosi u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isključivo putem AGRONETA jednom godišnje, u razdoblju od 1. listopada do 30. studenoga 2016. godine.  Potvrda o podnošenju Zahtjeva u fizičkom obliku se također dostavlja Agenciji za plaćanje. 

U nastavku su informacije o korisnicima, uvjetima, prihvatljivim troškovima, intenzitetu i visini potpore. Korisnici su fizičke ili pravne osobe ili grupe fizičkih ili pravnih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednika. Tip operacije se odnosi na osiguranje usjeva, životinja i biljaka (od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika, okolišnim incidentom i mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ). Prihvatljivi troškovi su važeća premija osiguranja koja pokriva gubitke proizvodnje veće od 30%. Intenzitet potpore je 65% vrijednosti premije osiguranja, a najviše 75.000,00 EUR godišnje po korisniku.

Više informacija je dostupno u sljedećem poveznicama: PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M17 »UPRAVLJANJE RIZICIMA«, PODMJERE 17.1. “OSIGURANJE USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA” (NN, br. 135/15) i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere M17 “Upravljanje rizicima”, podmjere 17.1. “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka” iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., NN 78/2016