Novosti

Započele isplate korisnicima unutar mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”

Započele su isplate za 240 odobrenih Zahtjeva za potporu za tip operacije 7.1.1. ” Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima”, unutar podmjere 7.1.  “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Agencija za plaćanja isplatila je 655.750,00 kn za sljedećih 9 Korisnika : Općinu Kanfanar, Općinu Lasinja, Općinu Brinje, Općinu Marijanci, Općinu Mikleuš, Općinu Lišane Ostrovičke, Općinu Pučišća, Općinu Martijanec i Općinu Satnicu Đakovačku.

Djelatnici Agencije za plaćanja nastavljaju s daljnjom obradom, što znači da se mogu očekivati isplate i za ostale odobrene Zahtjeve za potporu.

Sukladno članku 10. stavku (2) Pravilnika (NN 22/15), sredstva potpore osiguravaju su se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela. U skladu s točkom 4. podtočkom (3) Natječaja (NN 25/15), intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno od 5.000 eura do 70.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

Prihvatljivi korisnici su općine i gradovi s najviše 10 000 stanovnika, a prihvatljivi projekti/operacije su: izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada, izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada i izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je korisnik.

Izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora prihvatljiva je za jedan od sljedećih gospodarskih sektora i na razini cijeloga sektora: poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, industrija,  turizam, trgovina, promet, obrtništvo, građevinarstvo, informatika i energija.

 

Tablicu svih dosad odobrenih i isplaćenih projekata unutar podmjere 7.1. možete pogledati ovdje.