Novosti

Svaki tjedan LAG jedan – LAG Sjeverna Bilogora

Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora djeluje od 2008. godine, a proizašla je iz udruge Mikroregija Sjeverna Bilogora. LAG obuhvaća područje devet jedinica lokalne samouprave na kojemu živi 22.912 stanovnika na površini od 713,31 km².

LAG Sjeverna Bilogora predstavlja partnerstvo javnog, gospodarskog i civilnog sektora koje broji ukupno 70 članova.

Općine koje su u sastavu LAG-a Sjeverna Bilogora su:
– Općina Nova Rača
– Općina Kapela
– Općina Rovišće
– Općina Severin
– Općina Šandrovac
– Općina Velika Pisanica
– Općina Veliki Grđevac
– Općina Veliko Trojstvo i
– Općina Zrinski Topolovac.

U suradnji sa načelnicima općina LAG Sjeverna Bilogora pokrenula je projekt podjele bilježnica svim osnovnoškolcima na svom području. Ovo je pozitivan primjer djelovanja LAG-a u zajednici, naime svaka bilježnica predstavljala je jednu Općinu unutar LAG-a, dok je deseta predstavljala sam LAG. Bilježnice su prilagođene uzrastima djece, a je projekt zaživio zahvaljujući odličnoj suradnji načelnika općina i ravnatelja osnovnih škola. Ideja je prepoznata na području LAG-a pa tako općine i dalje pomažu učenicima prilikom početka nove školske godine.

Putem ESF Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. LAG Sjeverna Bilogora prijavio se na poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ s projektom „Bilogorski puteljak svjetlosti“. LAG je u travnju ove godine objavio svoj prvi natječaj koji je istovjetan TOP 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. Na natječaj „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ prijavilo se 13 nositelja projekata te su svi dobili pozitivnu Odluku o odabiru.

U srpnju 2018. raspisan je drugi LAG natječaj, istovjetan TOP 7.4.1. za koji su pristigle prijave trenutno u obradi. U narednom periodu u planu je ponovno utvrditi stvarno stanje kod poljoprivrednika, napraviti radionice na području devet općina i analizirati što se promijenilo u potrebama potencijalnih korisnika.

Poljoprivrednici sa područja LAG-a sudjeluju na sajmovima i predstavljaju svoj rad, a ujedno i LAG Sjeverna Bilogora koji im svake godine omogućuje  da se predstave na Međunarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu. Tijekom tri dana trajanja sajma LAG organizira radionice na kojima se raspravlja o Programu ruralnog razvoja i u izravnoj komunikaciji pokušava poljoprivrednicima dati odgovore na njihova pitanja.

LAG je trenutno orijentiran na novu projekciju plana provedbe lokalne razvojne strategije. Cilj je osluškivati potrebe  poljoprivrednika i pomoći im u stvaranju boljih uvjeta za rad i pomoći u realizaciji njihovih ideja za stvaranje boljeg i ljepšeg mjesta za život.

Više o LAG-u Sjeverna Bilogora pogledajte OVDJE.

Oznake