Novosti

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Frankopan

LAG Frankopan osnovan je 2011. godine kao udruga građana čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, lokalne javne ustanove, predstavnici lokalnog poslovnog sektora te udruge građana iz ruralnih sredina. Prostor LAG-a Frankopan administrativno pripada području Karlovačke i Ličko-senjske županije te obuhvaća područje općina Bosiljevo, Cetingrad, Generalski Stol, Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj te gradova Slunj, Ogulin i Otočac.

LAG se prostire na površini od 2.392,48 km² te obuhvaća 4,23% kopnenog teritorija države, što ga čini jednim od najvećih LAG-ova u Republici Hrvatskoj. Prostor LAG-a obuhvaća 250 naselja u kojima, prema popisu iz 2011. godine, živi 42.367 stanovnika. Prosječna gustoća stanovnika od 16,19 st/km² daleko je ispod državnog prosjeka te područje LAG-a svrstava u iznimno ruralna područja Republike Hrvatske. Prostor LAG-a odlikuje se značajnim prirodnim vrijednostima te kulturno- povijesnom baštinom. Područje LAG-a karakteriziraju jedne od najljepših krških rijeka Hrvatske, poput Gacke, Dobre, Mrežnice te Slunjčice, a značajna karakteristika ovog prostora je krško podzemlje koje je, po svojoj ukupnoj veličini podzemnih prolaza, najveće u Hrvatskoj. Najveći značaj prostora LAG-a je u njegovu geostrateškom položaju, on je direktna veza između sjeverne, istočne i središnje Hrvatske sa zapadnim i južnim dijelom zemlje, odnosno, kontinentalnog i primorskog dijela Republike Hrvatske.

LAG Frankopan je 2013. godine odobren od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u okviru IPARD programa i Mjere 202 Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja. Kroz ovu Mjeru LAG je, u dvije godine trajanja projekta, povukao namjenska sredstva od 692.732,43 kn za uspostavu i poslovanje ureda te edukacijsko-animacijske aktivnosti članova, zaposlenika, volontera i stručne službe LAG-a. Nakon IPARD programa, LAG je odobren i u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Nakon odobrenja u okviru Podmjere 19.1. Pripremna pomoć, LAG je, kroz pet obračunskih kvartala, osigurao namjenska sredstva u ukupnom iznosu od 370.480,26 kn za tekuće troškove LAG-a te izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Frankopan za razdoblje 2014. – 2020. Aktivnosti LAG-a su u ovom razdoblju bile usmjerene na održavanje animacijskih aktivnosti na području LAG-a, u svrhu informiranja i educiranja svojih članova i lokalnih dionika o mjerama Programa ruralnog razvoja te stvaranja baze projektnih ideja za izradu kvalitetne razvojne strategije cjelokupnog područja LAG-a. U skladu s LEADER metodologijom, LAG je izradio te u ožujku 2016. godine usvojio Lokalnu razvojnu strategiju kojom je definirana osnovna vizija razvoja područja te strateški razvojni ciljevi koji se odnose na povećanje održive poljoprivrede i šumarstva poticanjem modernizacije i stvaranja proizvoda s dodanom vrijednosti u svrhu jačanja identiteta LAG-a; razvoj očuvanja i održivog korištenja razvojne resursne osnove u svrhu diversifikacije gospodarstva; povećanje kvalitete života na području LAG-a te jačanje upravljanja lokalnim razvojem vođenim lokalnom zajednicom (CLLD).

U veljači 2017. godine, LAG je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisao Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u u okviru kojeg su LAG-u odobrena sredstva od 8.943.096,33 kn za provedbu Podmjere 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije, Podmjere 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a te Podmjere 19.4. Tekući troškovi i animacija. LAG se u svojoj Lokalnoj razvojnoj strategiji bazirao na provedbu onih mjera ruralnog razvoja koje će pridonositi razvoju cjelokupnog područja LAG-a i koje će stvarati dodanu proizvodnu vrijednost.

Dana 27. travnja ove godine, LAG je, u okviru provedbe Podmjere 19.2., raspisao pravi LAG natječaj, sukladno Planu provedbe Lokalne razvojne strategije koji je usvojen u prosincu 2017. godine. Riječ je o LAG natječaju za tip operacije 1.1.4. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Prvi LAG natječaj usmjeren je prema malim poljoprivrednim gospodarstvima koji imaju prebivalište/sjedište na području LAG obuhvata, a u tijeku je podnošenje prijava na natječaj koje traje sve do 14. lipnja tekuće godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom LAG natječaju iznosi 1.786.272,00 kn, a udio javne potpore u prihvatljivim troškovima ulaganja iznosi 100% prihvatljivih troškova. Visina javne potpore po projektu iznosi 111.642,00 kn. LAG je, u svim gradovima i općinama LAG obuhvata, održao ciklus informativnih radionica na kojima su potencijalnim prijaviteljima predstavljene odredbe te kriteriji prvog LAG natječaja. Detalje LAG natječaja možete pogledati ovdje.

LAG sudjeluje u provedbi projekata u okviru programa aktivne politike zapošljavanja te je uspješno proveo Program Radom za zajednicu i sebe, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, projekt EU kroz udruge i zajednicu – program aktivne politike zapošljavanja Mladi za EU. LAG je sudjelovao u aktivnostima pripreme i provedbe projekta Radost dječjeg igrališta koji se odnosio na uređenje vanjskog prostora Dječjeg vrtića Ciciban iz Otočca.
LAG Frankopan, već tradicionalno, svake godine organizira izložbeno – prodajni sajam poljoprivrednih proizvoda, rukotvorina i usluga Festival zelja i meda na kojem sudjeluju brojni izlagači s područja LAG-a, ali i šire, a čime im je omogućeno izravno povezivanje s krajnjim potrošačima, kao i direktna medijska promocija. Festival je osmišljen u cilju doprinosa i obogaćivanja kulturne, ali i turističke ponude LAG područja. U sklopu manifestacije, LAG redovno održava i stručne radionice o Programu ruralnog razvoja, Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Frankopan te ostalim stručnim temama u svrhu animacije i edukacije sudionika i posjetitelja.

Više informacija možete vidjeti putem službene mrežne stranice www.lag-frankopan.hr .

Oznake