Novosti

Studija određivanja područja pod utjecajem prirodnih ili drugih specifičnih ograničenja u poljoprivredi

Republika Hrvatska kao punopravna članica Europske unije izradila je Program ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020. kao temeljni dokument za korištenje sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD). Jedna od mjera ovoga programa je mjera 13 „Plaćanja područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima u poljoprivredi“.

Potpora područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi se do sada provodila kao nacionalna mjera temeljem kriterija koja nisu u skladu s Uredbom 1305/2013, člancima 31. i 32. koji definiraju način određivanja područja i mogućnosti provedbe.
Iz tog razloga nastala je obveza određivanja ovih područja metodologijom koja  je jednaka za sve države članice, a koja identificira ograničenja vezana uz klimu ili tlo ili neka specifična ograničenja.
Studija određivanja područja pod utjecajem prirodnih ili drugih specifičnih ograničenja u poljoprivredi s kalkulacijama izrađena je u dva dijela te predstavlja osnovni dokument kojim se određuju područja u kojima postoji ograničenje za poljoprivredu.

PrvI dio Studije odnosi se na određivanje područja na kojima su prisutna ograničenja a dijele se na:
– gorsko-planinska područja,
– područja s značajnim prirodnim ograničenjima,
– područja s posebnim ograničenjima

Drugi dio Studije odnosi se na detaljno ujednačavanje (Fine tuning) područja pod utjecajem značajnih prirodnih ograničenja (biofizički).
Kod područja s značajnim prirodnim ograničenjima osim prisutnosti pojedinih ograničenja koji se koriste kao kriterij, postojala je i obveza provođenja postupka detaljnog ujednačavanja (Fine tuning). Ovaj postupak obvezan je za sve države članice a njegova svrha je isključenje onih područja s prirodnim ograničenjima u kojima se postojeće ograničenje prevladalo kroz investicijske ili gospodarske aktivnosti, a što se iskazuje kroz vrijednost ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (SO – standard output).
Granična vrijednost SO koja je korištena u Fine tuning postupku iznosi 80% od EU SO vrijednosti. Budući je prosječni SO na nivou Europske unije 13.316,68 eura, one JLS čija vrijednost iznosi više od 10.653,34 eura morale su biti isključene iz područja s prirodnim ograničenjima u poljoprivredi.

Nakon provedenog postupka detaljnog ujednačavanja (Fine tuning) utvrđeno je da je na 73% teritorija Republike Hrvatske prisutno neko od ograničenja, odnosno na 41% od ukupnih poljoprivrednih površina.

Predmetna Studija izrađena je u skladu sa zakonskim okvirom EU i kao takva je odobrena od strane Europske komisije čime predstavlja završni dokument u kojem su definirana sva područja s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima za ovo programsko razdoblje.

 

Studija određivanja područja po utjecajem prirodnih ili drugih specifičnih ograničenja u poljoprivredi s kalkulacijama

Studija određivanja područja po utjecajem prirodnih ili drugih specifičnih ograničenja u poljoprivredi s kalkulacijama – detaljno ujednačavanje (FINE TUNING)