Novosti

Promjene u provedbi mjere 17 „Upravljanje rizicima“, podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“

Promjene u provedbi mjere 17 „Upravljanje rizicima“, podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ i objava novog Pravilnika izazvale su veliki interes među poljoprivrednicima stoga Vas želimo upoznati s bitnim promjenama koje se uvode u 2018. godini.

Novim Pravilnikom o provedbi podmjere 17.1 uvodimo promjene za koje očekujemo da će privući veći broj poljoprivrednika/korisnika:

1) smanjuje se prag gubitka poljoprivredne proizvodnje sa 30 % na 20 %. Smanjenjem praga očekujemo da će ova vrsta polica osiguranja postati atraktivnija za poljoprivrednike jer je jedan od osnovnih razloga zbog kojeg poljoprivrednici nisu ugovarali ovu vrstu osiguranja bila visina praga od 30%

2) intenzitet potpore se povećava sa 65 % plaćene premije osiguranja na 70 %

3) gubitak godišnje poljoprivredne proizvodnje može nastati i zbog gubitka kvalitete proizvoda kao posljedice osiguranih rizika

4) osim navedenoga novim pravilnikom će se promijeniti i način podnošenja zahtjeva za potporu i obaveza korisnika da prije podnošenja zahtjeva plati cjelokupnu premiju osiguranja.

Naime, korisnik će po ugovaranju osiguranja platiti 30 % premije osiguranja i nakon toga dostaviti zahtjev za isplatu potporu u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Agencija za plaćanja potom provodi administrativnu obradu i kada utvrdi da su ispunjeni uvjeti za prihvaćanje zahtjeva za isplatu potpore isplaćuje iznos potpore na račun društva za osiguranje čime se zatvara obaveza korisnika.  Želimo naglasiti da će ova promjena imati utjecaj i na likvidnost poljoprivrednika čija sredstva više neće biti „vezana“ za vrijeme administrativne obrade zahtjeva za isplatu potpore u Agenciji za plaćanja.

Zahtjev za isplatu potpore moći će se podnijeti tijekom cijele godine čime bi se smanjilo administrativno opterećenje Agencije za plaćanja i ubrzala obrada zahtjeva za potporu. Nakon objave Pravilnika i Natječaja u ožujku ove godine Zahtjeve za isplatu potpore će moći podnijeti i poljoprivrednici koji su police osiguranja ugovorili i prije njihove objave. To se odnosi na police osiguranja ugovorene od 1. siječnja 2018. godine te za police osiguranja čiji je početak osiguranja bio u 2017. godini, a datum isteka osiguranja u 2018. godini, ako za njih nije podnesen Zahtjev za isplatu potpore na prethodnom natječaju.

Ministarstvo je ovim promjenama putem Hrvatskog ureda za osiguranje obavijestilo i društva za osiguranje koja se bave ugovaranjem ove vrste osiguranja. Reakcije su pozitivne i očekuje se povećanje interesa poljoprivrednika i povećanje broja ugovorenih osiguranja.

Republika Hrvatska provodi ovu mjeru od 1. siječnja 2016. godine, a korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 75.000 EUR.

Polica osiguranja pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika, i to:

  • nepovoljne klimatske prilike
  • životinjske i biljne bolesti
  • zaraze štetnim organizmima
  • okološni incidenti i/ili
  • mjere protiv unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Europske unije prema propisima kojima se uređuje područje biljnog zdravstva.