Novosti

Primjena Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Zakona o zaštiti okoliša te Zakona o zaštiti prirode u okviru operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije“ unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Poštovani potencijalni korisnici,

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode dostavilo je pojašnjenje vezano uz primjenu Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine”, broj 61/14), Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine”, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine”, broj 80/13) u okviru operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije“ unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Navedeno pojašnjenje možete preuzeti ovdje.