Članstvo

Prijavite projekt za Agriculture&Rural Inspiration Award (ARIA)

Europska komisija u suradnji s Europskom mrežom Zajedničke poljoprivredne politike (EU CAP Network) i nacionalnim mrežama organizira peti natječaj za dodjelu nagrade ARIA – (Agriculture&Rural Inspiration Award).

Svrha natječaja je povećati vidljivost Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP)  i potaknuti razmjenu primjera dobre prakse koji se bave inovativnim rješenjima te prekvalifikacijom i usavršavanjem u ruralnim područjima EU-a.

Ovogodišnje kategorije za ARIA nagradu

 1. Pametna i konkurentna poljoprivreda: projekti financirani iz ZPP-a koji doprinose pametnom, konkurentnom, otpornom i raznolikom poljoprivrednom sektoru koji osigurava dugoročnu sigurnost hrane.
 2. Zaštita okoliša: Projekti financirani iz ZPP-a koji jačaju zaštitu okoliša, uključujući biološku raznolikost, bave se klimatskim promjenama, pokazuju održivost i/ili doprinose zelenoj regeneraciji.
 3. Socioekonomska struktura ruralnih područja: projekti financirani iz ZPP-a koji pridonose jačanju ekonomske otpornosti ruralne Europe, bave se društvenim aspektima na inovativan način, imaju održivi pristup promicanju prednosti digitalizacije u poljoprivredi i ruralnim područjima. Cilj je i doprinijeti uključivanju i otpornosti ruralnog društva i/ili podržavaju ruralne poduzetnike i poduzeća na inovativan način.
 4. Vještine dionika u ruralnim područjima (nadahnuto 2023. godinom, Europskom godinom vještina): projekti financirani iz ZPP-a koji prikazuju cjeloživotno učenje, osnažuju ljude i poduzeća da doprinesu zelenim i digitalnim prijelazima te podupiru inovacije i konkurentnost.
  Na razini cijele Europe, u uži izbor će biti izabrana 24 projekta (6 po kategoriji) i od njih 5 pobjednika (4 po kategoriji i jedna nagrada temeljem elektroničkog glasovanja (Popular Vote Award).

Uvjeti prijave

Projekti moraju biti sufinancirani iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2022. (EAFRD)

Samo Nacionalna mreža ZPP-a, koja djeluje pri Ministarstvu poljoprivrede, može prijaviti projekate na ARIA nagradu.

Kriteriji odabira koji će se vrednovati kod prijavljenih projekata:

 • doprinos projekta unapređenju vještina u poljoprivredi i ruralnim područjima (ovaj kriterij se odnosi na sve kategorije);
 • izravna korist, npr. otvaranje radnih mjesta, koristi za okoliš, tržišne prednosti, usvajanje politika, demonstracija održivosti ili otpornosti itd.
 • doprinos umrežavanja, npr. sinergije s dodanom vrijednošću, povezanost s drugim projektima, povezanost s aktivnostima/prioritetima nacionalne mreže, suradnja dionika;
 • doprinosi drugim politikama EU-a;
 • potencijal prijenosa (geografski, sektorski, organizacijski itd.);
 • inovativni aspekt u stvaranju novih ili značajno poboljšanih procesa, usluga, proizvoda i/ili tehnologija;
 • dobre prakse jednakosti, kao što je uključivanje prioritetnih skupina i promicanje socijalne uključenosti mladih, žena i manjina (uključujući osobe s invaliditetom, izbjeglice itd.) u ruralnim područjima.

Prijavama se mogu dodijeliti dodatni bodovi ako je njihova vrijednost jasno objašnjena u smislu uključivanja mladih ljudi i/ili žena u osmišljavanje ili provedbu projekta ili jasnog poboljšanja vještina.

Objava najboljih projekata na razini EU bit će održana u listopadu 2023. godine.

Prijave se zaprimaju zaključno sa 3. srpnja 2023. godine na adresu elektroničke pošte nrm@mps.hr.

Za više informacija obratite se na nrm@mps.hr ili na telefone 01/6408-145 i 01/6408-144.

Dodatne informacije:

Detaljne upute – ARIA 2023

Obrazac prijave preuzmite ovdje:

ARIA 2023. – obrazac za prijavu