Pravilnici

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima, NN 91/2015

NN 91/2015, Pravilnik o izmjeni Pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1769

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU PODRUČJA S PRIRODNIM ILI OSTALIM POSEBNIM OGRANIČENJIMA

Članak 1.

U Pravilniku o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima (»Narodne novine« br. 34/15 i br. 65/15) u članku 2. stavku 2. riječi: »svog teritorija« zamjenjuju se riječima: »poljoprivredne površine«.

Članak 2.

Ova izmjena Pravilnika stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/12

Urbroj: 525-08/0454-15-14

Zagreb, 14. kolovoza 2015.

                                                                                  Ministar
                                                                                   Tihomir Jakovina, v. r.