Novosti

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge pripreme i održavanja interne edukacije na temu tehnika i metoda vrednovanja Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ruralni razvoj nabavlja usluge pripreme i održavanja interne edukacije na temu tehnika i metoda vrednovanja Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Edukacija treba obuhvatiti tehnike, metode i pristupe vrednovanja sukladno Smjernicama Europske komisije za procjenu rezultata i učinaka programa ruralnog razvoja u 2019., čije provođenje Upravljačko tijelo mora osigurati za potrebe godišnjeg izvješća o provedbi Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za 2018., a koje se podnosi Europskoj komisiji u 2019. godini.

Dokumentacija o nabavi i opis posla mogu se preuzeti na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

 

Oznake