Novosti

Pilot mjera za zaštitu kosca

Ptica kosac (Crex crex) u Hrvatskoj je strogo zaštićena vrsta, procjenjuje se da je prisutno 500-1100 pjevajućih mužjaka ove vrste. Kosac  je skrovita vrsta ptice koja živi na kasno košenim travnjacima s dovoljno visokom i gustom vegetacijom u kojoj se može uspješno gnijezditi i lako kroz nju hodati. U Hrvatskoj je široko rasprostranjen – od vlažnih travnjaka nizinske Hrvatske do brdskih livada Papuka i bogatih travnjaka Gorskog kotara i ličkih krških polja.

Posljedica nestanka tradicionalnih poljoprivrednih praksi, bilo zbog intenziviranja poljoprivrede ili njenog napuštanja, je gubitak pogodnog staništa za kosca, a time i smanjenje njegove brojnosti.  Mnogi su vlažni travnjaci posljednjih nekoliko desetljeća isušeni i pretvoreni u oranice, dok se velik broj livada kosi rano zbog proizvodnje silaže, umjesto nekadašnje košnje radi sijena.

Kako bi se zaštitila ova rijetka ptica, te kako bi područja gdje obitava bila održavana na način koji pogoduje njenom nesmetanom razvoju, potrebno je održavati travnjak prilagođenim načinom košnje u točno određenom razdoblju. Kroz dulji period provođenja operacije 10.1.4 “Pilot mjera za zaštitu kosca” brojnost ove zaštićene vrste će se povećati.

Operacija 10.1.4 provodi se na vlažnim staništima koja nastanjuje kosac, a nalaze se na području ekološke mreže Natura 2000. U nastavku pogledajte karte na kojima su prikazana zaštićena područja staništa ptica i leptira te područja ekološke mreže Natura 2000 u Republici Hrvatskoj.

Prikaz zaštićenih područja staništa ptica i leptira u Republici Hrvatskoj

Prikaz područja ekološke mreže Natura 2000 u Republici Hrvatskoj