ZPP 2023.-2027.

Otvoreno e-Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 77.06. „Potpora LEADER (CLLD) pristupu“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Putem portala e-savjetovanja, za javnu raspravu dostupan je Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 77.06. „Potpora LEADER (CLLD) pristupu“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak odabira lokalnih akcijskih grupa i njihovih lokalnih razvojnih strategija za programsko razdoblje 2023.-2027.

U e-Savjetovanja se možete uključiti putem poveznice .

Pozivamo vas na aktivno sudjelovanje u savjetovanju davanjem konstruktivnih komentara i prijedloga na prijedlog Pravilnika, najkasnije do 1. lipnja 2023. godine.

Danas su i Odboru za praćenje provedbe Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. na mišljenje poslani kriteriji odabira za dodjelu sredstava u postupku odabira LAG-ova za razdoblje 2023.-2027. i kriteriji kvalitete LRS 2023.-2027.