Novosti

Održane radionice za tip operacije 7.2.1. u Rijeci, Splitu, Varaždinu, Osijeku i Zagrebu

U razdoblju od 05. do 12. rujna 2016. godine održano je pet radionica na temu tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“, na koje su ciljano pozivani pružatelji usluga javne vodoopskrbe i odvodnje, potencijalni korisnici mjere.

U organizaciji Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju i suorganizaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, radionice su održane u Rijeci 5. rujna, Splitu 6. rujna, Varaždinu 8. rujna, Osijeku 9. rujna i Zagrebu 12. rujna. Sudionici su imali priliku čuti nešto više o uvjetima prihvatljivosti, korisnicima, vrsti potpore, kriteriju odabira i listi prihvatljivih troškova. Kolege iz Agencije za plaćanja su predstavili mogućnosti i informacije o načinu i uvjetima podnošenja Zahtjeva za potporu i provođenje postupka javne nabave.

U nastavku možete preuzeti prezentacije s radionica.

Podnošenje zahtjeva za potporu, APPRRR

Javna nabava, APPRRR

Postupak prikupljanja i odabira ponuda, APPRRR

PRR tip operacije 7.2.1.