Novosti

Održana četvrta sjednica Odbora za praćenje provedbe programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

U Zagrebu, 26. listopada 2017. godine, održana je četvrta sjednica Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Odbor za praćenje brine o učinkovitosti Programa i uspješnosti njegove provedbe te prati napredak u ostvarenju ciljeva. Radom Odbora upravlja čelnik Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., a u radu sudjeluju predstavnici tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, javna tijela, socijalni i gospodarski partneri, predstavnici akademske zajednice te organizacije civilnog društva. Osim članova Odbora, na sjednici su bili prisutni predstavnici Europske komisije.

Četvrta sjednica Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

 

Članovi Odbora informirani su o provedbi Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. te su predstavljene poduzete aktivnosti vezane uz mjeru „Dobrobit životinja“, uvođenje financijskih instrumenata, provedbi Tehničke pomoći i prijedlogu izmjena Programa.

Članovima Odbora predstavljeno je konačno izvješće ex-post vrednovanja IPARD programa. Izvješće je izradio i predstavio vanjski evaluator, zajednica izvršitelja:  KPMG Croatia d.o.o.  i KPMG Advisory Ltd (Mađarska).

Na sjednici su predloženi i raspravljeni kriteriji odabira za tipove operacija 4.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – neprioritetni sektori, 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na ruralnom području“, 16.1.1.“Potpora za osnivanje operativnih skupina“ i 16.1.2 „Operativne skupine“.