EU ZPP mreža

Održan treći sastanak podgrupe za inovacije i razmjenu znanja

Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2022/1864 u sklopu nove Europske mreže ZPP-a, u programskom razdoblju 2023.-2027.  godine, osnovane su tri stalne podgrupe za rad na temama vezanim uz inovacije i razmjenu znanja, LEADER i implementaciju SP ZPP-ova.

Podgrupa za inovacije i razmjenu znanja (SoIKE) ima za cilj tematski rad vezan uz provedbu AKIS-a, odnosno inovacija, razmjene znanja i Europskog inovacijskog partnerstva.

Dana 30. svibnja 2023. godine, u Bruxellesu je održan treći sastanak ove podgrupe na kojem su sudjelovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede.

U sklopu sastanka prezentirana je struktura Europske mreže Zajedničke poljoprivredne politike i Europskog inovacijskog partnerstva (EIP AGRI-a), sastav podgrupe te uloga EIP AGRI u Europskoj mreži. Nakon prezentacija održan je interaktivni dio sudionika te su održane rasprave o iskustvima država članica o uspostavi AKIS koordinacijskog tijela i ulozi nacionalne ruralne mreže kao podrške EIP operativnim skupinama.

Prezentacije sa sastanka možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

  1. EU ZPP MREŽA – Uspostava i struktura
  2. Podrška za inovacije i razmjenu znanja EIP -AGRI
  3. EIP- AGRI, EIP operativne skupine, AKIS i EU Mreža ZPP-a
  4. Novi razvoj –  Obzor Europa program
  5. EIP AGRI-Podrška za inovacije i razmjenu znanja – Godišnji plan aktivnosti 
  6. Operativna skupina – Grass2Algae: Od ostataka trave do proteina kroz uzgoj mikroalgi na soku trave
  7. Tematske mreže za uključivanje OG: OK-NET EcoFeed and BIOFRUITNET
  8. LANDCARE Europe: Mreža koja spaja poljoprivredu, očuvanje prirode i politiku