Novosti

Dan planeta Zemlje – kako mjere Programa ruralnog razvoja utječu na očuvanje okoliša

Danas 22. travnja cijeli svijet obilježava Dan planeta Zemlje. Ovaj dan službeno se obilježava od 1992. godine kada je na Konferenciji UN-a o okolišu i razvoju usklađen dalekosežni program za promicanje održivog razvoja.

U Program ruralnog razvoja RH ugrađene su mjere, podmjere i tipovi operacija  koji za cilj imaju očuvanje okoliša, bioraznolikosti i krajobraznih vrijednosti. To će se postići prije svega korištenjem obnovljivih izvora energije, ekološkim uzgojem te ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva. Neki od prihvatljivih troškova za sufinanciranje su: ulaganja u objekte za proizvodnju energije, obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu, građenje javnog sustava pročišćavanje otpadnih voda, prijelaz na ekološki uzgoj.

U nastavku je popis mjera, podmjera i tipova operacija koje izravno doprinose očuvanju okoliša i samim time zaštiti planeta Zemlje. Popis prihvatljivih troškova za navedene mjere, podmjere i tipove operacija možete naći na našim web stranicama u rubrici MJERE.

M04 ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU

Podmjera 4.1.  Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Tip operacije  4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

Podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

Tip operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije

Podmjera 4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva

Tip operacije 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

M07 TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA

Podmjera 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije

Tip operacije 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

M08 ULAGANJA U RAZVOJ ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE ODRŽIVOSTI ŠUMA

Podmjera 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava

Tip opreracije 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

M10 POLJOPRIVREDA, OKOLIŠ I KLIMATSKE PROMJENE

Podmjera 10.1. Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama

M11 EKOLOŠKI UZGOJ

Podmjera 11.1. Plaćanja za prijelaz na prakse i metode ekološkog uzgoja

Podmjera 11.2. Plaćanja za održavanje praksi i metoda ekološkog uzgoja