Novosti

NP Risnjak: Kroz mjeru 8 do edukativnih staza u risnjačkom masivu, staništu velikih zvijeri

Svrha projekta financiranog kroz mjeru 8 Programa ruralnog razvoja je proširiti znanje o prirodi, uključiti što veći broj dionika, očuvati i zaštititi šume kroz izravan pristup zaljubljenicima u prirodu, kaže ravnatelj NP Risnjak, Miljenko Gašparac, dipl.ing.šum..

Nacionalni park Risnjak omiljena je destinacija ljubitelja aktivnog odmora s više od 100 km označenih planinarskih staza. Ovaj park stanište je velikih zvijeri poput medvjeda, vuka i risa, koji se zaista rijetko susreću, ali ako imate sreće možete i to doživjeti. Nacionalnim parkom proglašen je 1953. godine kada je obuhvaćao dvostruko manju površinu. Danas obuhvaća područja gradova Delnice, Čabar i Bakar te općina Lokve i Čavle.

Risnjak je pravo šumsko kraljevstvo i upravo su mu guste šumske zajednice osigurale kartu za ulazak u društvo nacionalnih parkova, a sada se ondje može uživati i u edukativnim stazama. Naime, Javna ustanova NP Risnjak, koja upravlja parkom, prijavila se na natječaj iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. na mjeru 8 “Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma”, podmjeru 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava”, tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture” za projekt Edukativne staze u risnjačkom masivu.

Lokacije projekta su planinarske staze od upravne zgrade u Bijeloj Vodici (Crni Lug, op.a.) prema vrhu Risnjaka i staza od ulaza na Vilju također do vrha Risnjaka. Navedenim se Javnoj ustanovi NP Risnjak dodijelila potpora u iznosu od 460.192,70 kuna, od čega Europska unija kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

“Ulaganjem u uređenje staza, postavljanje informacijskih i edukacijskih ploča, postavljanje smjerokaza te ulaganjem u odmorišta i nadstrešnice, postigao se cilj projekta – veća razina edukacije i širenje znanja o šumi, održivom gospodarenju šumama i zaštiti okoliša. Svrha projekta je proširiti znanje o prirodi, uključiti što veći broj dionika, očuvati i zaštiti šume kroz izravan pristup zaljubljenicima u prirodu te kroz funkcionalnu infrastrukturu privući još veći broj šetača”, doznajemo od ravnatelja NP Risnjak, Miljenka Gašparca, dipl.ing.šum.

“Projekt uređenja staza osmislio je Ivan Juretić, dipl.ing.arh., inače planinar i prirodnjak. Upravo je on unio taj poseban izgled postavljenih klupica duž staza, kakve se namjeravaju postavljati i kroz buduće projekte”, otkrila nam je Tanja Ranković, dipl.ing.šum. i glavna čuvarica prirode u parku. Iznosom potpore financirano je uređenje i opremanje tri postojeće staze ukupne dužine od oko 17 km: dvije duže staze od glavnog ulaza u Park u Bijeloj Vodici do planinarskog doma na Risnjaku (Horvatova i staza preko Markova brloga) te najkraća pristupna staza od sporednog ulaza na Vilju do planinarskog doma. Također i projektom predviđeni zahvati koji se odnose na radove održavanja i obnove postojećih trasa, niveliranja i poravnavanja kritičnih dionica, mjestimičnog podzidavanja i nasipavanja, rekonstrukcije postojećeg kamenog ivičnjaka staze kao i radovi opremanja staza informativnim oznakama i edukacijskim tablama.

Tu je i poboljšanje signalizacije, izrada i montaža ograde na kritičnim mjestima, raspoređivanje klupica na trasi staze pored info tabli te izrada male nadstrešnice za posjetitelje pri ulazu na stazu na Vilju. Dakako, financirani su i usluga izrade i dizajna sadržaja na pločama i panoima, usluga lektoriranja i prijevoda teksta te drugi troškovi.

“U vrlo kratkom roku pripremio se uspješan projekt koji je prihvaćen za dobivanje financijskih sredstava iz tipa operacije 8.5.2. te smo vrlo zadovoljni cijelim postupkom”, ponosni su u NP Risnjak koji obiluje dubokim ponikvama, krškim obroncima i predivnom nedirnutom šumom.