Natječaji

Natječaj za tip operacije 16.1.2. “Operativne skupine”

U najavi
Mjera
Podmjera
16.1
Tip operacije
16.1.2
Datum objave
30. 6. 2019
Raspoloživost sredstava
Dostupna omotnica za natječaj iznosi 31.600.000,00 kn.
Vrijednost natječaja
31.600.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Odobrena operativna skupina. Partneri u odobrenoj operativnoj skupini mogu biti: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru, fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru tema navedenih u Natječaju
Sufinanciranje

Intenzitet potpore iznosi do 100% (od ukupno prihvatljivih troškova).
Iznos potpore je od 30.000,00 do 200.000,00 eura.

Prihvatljivi korisnici su odobrene operativne skupine. Partneri u odobrenoj operativnoj skupini mogu biti: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru, fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru tema navedenih u Natječaju.

Prihvatljive aktivnosti: rad operativnih skupina za vrijeme trajanja projekta (npr. rad istraživača, najam prostora, putni troškovi, obuka za rad sa specifičnom opremom, pripremni/radni sastanci i sl.) Izravni troškovi provedbe projekta, uključujući i istraživačke aktivnosti vezane za pojedini praktični projekt ako su primjenjive na temelju poslovnog plana (npr. amortizacija dugotrajne imovine, najam zemlje, najam strojeva/mehanizacije, i sl.)