Mjera

M5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

Podmjera 5.2

Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima

Tip Operacije:
1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Korisnici
Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Prihvatljivi troškovi

  • investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta;
  • građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju;
  • popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju;
  • nabava domaćih životinja;
  • kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg nasada/bilja,
  • označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti,
  • kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Potpora
Potpora će se dodjeljivati na temelju stvarnih troškova temeljem računa ili drugih dokumenata koji dokazuju da su troškovi plaćeni, u iznosu do 100 % vrijednosti prihvatljivih troškova

Tip operacije
2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta

Korisnici
Jedinice područne (regionalne) samouprave

Prihvatljivi troškovi
Troškovi razminiranja poljoprivrednih površina.

Intenzitet potpore
Do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova