Mjera

M5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

Podmjera 5.2
Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima

Tip Operacije:
1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
Korisnici
Poljoprivrednici i skupine poljoprivrednika upisani u Upisnik poljoprivrednika
Prihvatljivi troškovi

  • investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta;
  • građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju;
  • popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju;
  • nabava domaćih životinja;
  • kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja,
  • označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti,
  • kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Potpora
Potpora će se dodjeljivati na temelju stvarnih troškova temeljem računa ili drugih dokumenata koji dokazuju da su troškovi plaćeni, u iznosu do 100 % vrijednosti prihvatljivih troškova
Tip operacije
2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta
Korisnici
Jedinice područne (regionalne) samouprave
Prihvatljivi troškovi
Troškovi pretraživanja i/ili razminiranja poljoprivrednih površina
Intenzitet potpore
Do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova