Natječaji

Natječaj za tip operacije 16.4.1. ”Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta”

U najavi
Mjera
Podmjera
16.4
Tip operacije
16.4.1
Datum objave
30. 6. 2019
Raspoloživost sredstava
Dostupna omotnica za natječaj iznosi 6.300.000,00 kuna.
Vrijednost natječaja
6.300.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Odobrena operativna skupina. Partneri u odobrenoj operativnoj skupini mogu biti: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru, fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru tema navedenih u Natječaju
Sufinanciranje

do 100%

Potencijalni korisnici  su operativne skupine odobrene kroz natječaj za tip operacije 16.1.1.. Partneri u odobrenoj operativnoj skupini mogu biti: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru, fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru tema navedenih u Natječaju.

Prihvatljive aktivnosti su tekući troškovi suradnje i promotivne aktivnosti za provedbu aktivnosti predviđenih poslovnim planom rada i razvoja kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta.