Mjera

M16 – Suradnja

Podmjera 16.1
Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog inovacijskog partnerstva (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost

Tip operacije
1. Potpora za osnivanje operativnih skupina
Korisnici

 • Pravne osobe osnovane u Republici Hrvatskoj koje se bave djelatnostima u okviru predloženih aktivnosti npr.
  promicanje energetske učinkovitosti, smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, razvoj i unapređenje skladište-
  nja gnoja i metoda korištenja, unapređenje i uvođenje inovacija vezanih uz zdravlje i dobrobit životinja.
 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Prihvatljivi troškovi
Paušalni iznos potpore za sve troškove nastale tijekom razvoja projektne ideje i uspostave partnerstva.
Potpora
Paušalni iznos potpore je 5.000 EUR-a.
Tip operacije
2. Operativne skupine
Korisnici
Operativne skupine u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru.
Partneri u predloženoj operativnoj skupini su fizičke i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.
Prihvatljivi troškovi
• tekući troškovi za rad operativnih skupina za vrijeme trajanja projekta
• izravni troškovi provedbe projekta, uključujući i istraživačke aktivnosti vezane za pojedini praktični projekt
ako su primjenjive na temelju detaljnog plana
Potpora
Do 100% prihvatljivih troškova, između 30.000 – 200.000 EUR-a.

 

Podmjera 16.4
Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta

Tip operacije
1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta
Korisnici

 • pravne osobe iz poljoprivrednog i prehrambenog sektora i njihova udruženja;
 • proizvođačke grupe i organizacije;
 • druge pravne osobe koje sudjeluju u kratkim lancima opskrbe i drugi relevantni dionici.

Prihvatljivi troškovi

 • tekući troškovi suradnje
 • promotivne aktivnosti

Potpora
Do 100% prihvatljivih troškova, između 10.000 – 50.000 EUR-a.