Mjera

M16 – Suradnja

Podmjera 16.1

Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog inovacijskog partnerstva (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost

Tip operacije
1. Potpora za osnivanje operativnih skupina

Korisnici

  • Pravne osobe osnovane u Republici Hrvatskoj koje se bave djelatnostima u okviru predloženih aktivnosti npr.
    promicanje energetske učinkovitosti, smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, razvoj i unapređenje skladište-
    nja gnoja i metoda korištenja, unapređenje i uvođenje inovacija vezanih uz zdravlje i dobrobit životinja.
  • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Prihvatljivi troškovi
Paušalni iznos potpore za sve troškove nastale tijekom razvoja projektne ideje i uspostave partnerstva.

Potpora
Paušalni iznos potpore je 5.000 EUR-a.

Tip operacije
2. Operativne skupine

Korisnici
Prihvatljivi korisnici su operativne skupine koje s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju imaju sklopljene ugovore o financiranju temeljem Natječaja za provedbu tipa operacije 16.1.1

Prihvatljivi troškovi
• tekući troškovi za rad operativnih skupina za vrijeme trajanja projekta
• izravni troškovi provedbe projekta, uključujući i istraživačke aktivnosti vezane za pojedini praktični projekt
ako su primjenjive na temelju detaljnog plana

Potpora
Do 100% prihvatljivih troškova, između 30.000 – 200.000 EUR-a.

 

Podmjera 16.4

Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta

Tip operacije
1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

Korisnici

Operativne skupine koju čine najmanje dva partnera:

• fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika;

• proizvođačke grupe i organizacije;

• druge fizičke i pravne osobe koje sudjeluju u kratki lancima opskrbe

Prihvatljivi troškovi

  • tekući troškovi suradnje
  • promotivne aktivnosti

Potpora
Do 100% prihvatljivih troškova, između 10.000 – 50.000 EUR-a.