Novosti

Izdane nove odluke o prihvatljivosti za tip operacije 8.6.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je Odluke o prihvatljivosti za 24 korisnika u ukupnom iznosu od 52,4 milijuna kuna za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije, te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda«, tip operacije 8.6.2. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Zahtjevi za potporu na ovom natječaju podnosili su se od 15. srpnja do 15. studenoga 2016., a intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

Korisnici mjere su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva, a cilj joj je potaknuti razvoj šumarskog sektora te i na taj način doprinijeti razvoju ruralnih područja i stvaranju novih radnih mjesta.

Šume su već stoljećima izvor prihoda i mjesto zapošljavanja ruralnog stanovništva. Ovih 52,4 milijuna kuna omogućit će nastavak te tradicije uz visoki stupanj očuvanja naših šuma. Svako novo radno mjesto u ruralnom području znači jednu obitelj koja će u tom području izgraditi svoj život.“

– izjavio je ministar Tomislav Tolušić.