Pravilnici

Ispravak Pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima, NN 65/15

NN 65/2015, Ispravak Pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1258

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 34 od 25. ožujka 2015. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU PODRUČJA S PRIRODNIM ILI OSTALIM POSEBNIM OGRANIČENJIMA

U Pravilniku o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima (»Narodne novine« broj 34/2015) potrebno je:

U DODATKU 2.

Na popis JLS koje su razvrstane u ZPO (Područja sa značajnim prirodnim ograničenjima) dodaje se:

MB OPĆINE/GRADA 04324, NAZIV OPĆINE/GRADA SVETA NEDJELJA, ŽUPANIJA Istarska, OGRANIČENJE ZPO.

U DODATKU 3.

Sa popisa JLS koje su razvrstane u PPO (Područja s posebnim ograničenjima), briše se:

MB OPĆINE/GRADA 04324, NAZIV OPĆINE/GRADA SVETA NEDJELJA, ŽUPANIJA Istarska, OGRANIČENJE PPO.

Klasa: 011-01/15-01/12

Urbroj: 525-08/0454-15-10

Zagreb, 2. lipnja 2015.

                                                                                                                          Ministar

                                                                                                                                                                       Tihomir Jakovina, v. r.