glasnik-plan-raspisivanja-natjecaja

PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA

MJERA/PODMJERA/TIP OPERACIJE

PLANIRANI DATUM OBJAVE NATJEČAJA

PODMJERA 6.1. – Potpora za mlade poljoprivrednike

 05.10.2015.- 23.12.2015.

PODMJERA 4.1. – Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

      STUDENI 2015.

TIP OPERACIJE 4.1.1. – Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava                               (sektor voća i povrća

04.11.2015.-15.01.2016.

TIP OPERACIJE 4.1.1. – Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava                           (sektor svinjogojstva i peradarstva)      

04.11.2015.-15.01.2016.

TIP OPERACIJE 4.1.2. – Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

27.11.2015. – 27.01.2016.

PODMJERA 4.3. – Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva 

     PROSINAC 2015.

TIP OPERACIJE 4.3.3. – Ulaganje u šumsku infrastrukturu

 07.12.2015. – 07.06.2016. 

PODMJERA 5.2. – Razminiranje poljoprivrednog zemljišta

     POČETKOM 2016.

Indikativni plan raspisivanja natječaja u 2016. godini za ostale mjere  Programa biti će objavljen početkom 2016. godine