Novosti

“EvaluationWORKS! 2015”– održana godišnja radionica jačanja kapaciteta dionika evaluacije Programa ruralnog razvoja

U suradnji Ministarstva poljoprivrede i Europske podrške za evaluaciju ruralnog razvoja (European Evaluation Helpdesk for Rural Development) u Zagrebu je 19. studenog 2015. godine održana radionica “EvaluationWORKS! 2015” .

Teme radionice bile su  prilagođene specifičnim evaluacijskim potrebama svake države–članice te su obrađene dvije teme.

 

1. Uvod u Zajednički sustav za praćenje i evaluaciju

Zajednički sustav za praćenje i evaluaciju Drugog stupa ZPP-a je u novom programskom razdoblju (2014.–2020.) dio šireg Zajedničkog okvira za praćenje i evaluaciju Prvog i Drugog stupa. Ovaj okvir se sastoji od nekoliko sastavnica: logike intervencije; pokazatelja zajedničkog konteksta, rezultata i outputa; zajedničkih evaluacijskih pitanja; sustava prikupljanja, pohrane i prijenosa podataka; redovitog izvješćivanja; plana evaluacije; evaluacijskih aktivnosti i podrške koja omogućuje strukturama koje su odgovorne za praćenje i evaluaciju da ispune svoje obveze.

 

2. Evaluacija Lokalnih akcijskih grupa (LAG–ova)

Procjena LEADER programa u novom programskom razdoblju ima neke nove značajke. Za razliku od prethodnog programskog razdoblja (2007.–2013.), Zajednički sustav za praćenje i evaluaciju u ovom programskom razdoblju zahtjeva da LAG–ovi sami provode praćenje i evaluaciju svojih aktivnosti, te da iste prikažu u Lokalnoj razvojnoj strategiji. Ovo je sastavni dio procesa evaluacije Programa ruralnog razvoja. Upravljačko tijelo je zaduženo za usmjeravanje LAG–ova i pružanje podrške koja je vezana uz njihove zadaće praćenja i evaluacije aktivnosti. Na Nacionalnoj mreži za ruralni razvoj, je pak, da osigura adekvatnu obuku glede istoga.

 

Sudionici radionice su upoznati  s potrebo i načinom Zajedničkog sustava za praćenje i evaluaciju; sastavnicama Zajedničkog sustava za praćenje i evaluaciju, te njihovog međuodnosa; razlikama između Zajedničkog sustava za praćenje i evaluaciju te Zajedničkog okvira za praćenje i evaluaciju;  promjenama postojećeg Zajedničkog sustava za praćenje i evaluaciju, u odnosu na prethodno programsko razdoblje; novim zahtjevima EK-a koji su vezani uz evaluaciju LEADER programa; sa specifičnostima evaluacije LEADER program na razini LAG–ova; ulogom Upravljačkog tijela, ulogom Nacionalne mreže za ruralni razvoj i LAG–ova u procesu evaluacije Programa ruralnog razvoja; te o potrebama jačanja vještina potrebnih za evaluaciju LEADER programa na razini LAG–ova.

 

Osim djelatnika Upravljačkog tijela, koji su ključni dionici procesa evaluacije,  na radionici su prisustvovali i članovi  Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja, Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, LAG-ova, udruga za ruralni razvoj, te konzultanti.

Prezentacije možete preuzeti u ovim poveznicama:

Prezentacija 1

Prezentacija 2

Prezentacija 3

Prezentacija 4