Novosti

Edukacija agrarnih novinara o Programu ruralnog razvoja

Početkom tjedna, 15. i 16. siječnja 2018. u Hrnjevcu, nedaleko od Kutjeva održane su prezentacije i predavanja za agrarne novinare na temu programiranja/izmjena Programa ruralnog razvoja, iskorištenja sredstava, noviteta u pojedinim mjerama i tipovima operacija (MP), načina provedbe i procedura (APPRRR), kao i načina rada lokalnih akcijskih grupa te provođenju mjera iz LEADER programa.

Pomoćnik ministra Krešimir Ivančić u svom dijelu izlaganja osvrnuo se na prioritete Programa ruralnog razvoja u Hrvatskoj, dosadašnjem iskorištenju alociranih sredstava, ali i financijski najznačajnijim mjerama poput mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“ (667.058.823 eura), mjere 6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“ (262.928.104 eura) te mjere 7 „Osnovne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ (265.882.352 eura) i mjere 13 „Plaćanja u područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima“ (321.600.000 eura).

 

 

Do kraja 2017. godine objavljeno je natječaja u vrijednosti od 56% ukupno dostupnih sredstava, od čega je gotovo polovica objavljena tijekom 2017. godine. Isplaćeno je gotovo 20% sredstava, po čemu smo u prosjeku s ostalim državama članicama EU, a što je za Hrvatsku kao najnoviju članicu i hrvatski ruralni razvoj, koja prvi puta ima ovoliko sredstava i mjera na raspolaganju, zaista uspješno. Programu ne prijeti automatski opoziv jer smo već krajem 2017. godine na ostvarenju 94% vrijednosti koju moramo isplatiti i ovjeriti do kraja 2018.

Između ostalog, naglasio je kako se u 2017. pojednostavila procedura obrade prijava, ali i same objave natječaja kao i uvođenja pravno obvezujućeg sustava pitanja i odgovora te jednostavnijih uputa za korisnike. Za 2018. godinu najavio je uvođenje novih tipova operacija u Mjeri 10 „Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“ te mjeru 14 „Dobrobit životinja“, uvođenje provedbe Financijskih instrumenata (sredstva osiguranja primjerena sektoru, niže kamate, primjereniji rok otplate za: mikro i male kredite, garancije, krediti za obrtna sredstva), novi pristup osiguranju kroz mjeru 17 „Upravljanje rizicima“…

 

 

Matilda Copić, ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, naglasila je da je hrvatskim poljoprivrednicima iz Programa ruralnog razvoja isplaćeno ukupno 3,67 milijardi kuna, od čega je 1,17 milijardi kuna isplaćeno za plaćanja po IAKS mjerama (M10, M11, M13, M18). Također, spomenula je da su u 2017. povećana sredstava za provedbu tipova operacija 6.1.1, 7.2.2, 8.5.2., 8.6.1 i 8.6.2. u ukupnom iznosu od 634,2 milijuna kuna. Obrađeni su svi natječaji iz 2015. – 2016., a samo kroz natječaje raspisane u 2017. godini zaprimljeno je čak 7 035 prijava.

Kao  ključne izazove za 2018. godinu vidi pravovremenu objavu natječaja prema planu objave, ali i obradu pristiglih prijava u što kraćem roku. O izmjenama u sustavu obrade zahtjeva za potporu do same isplate sredstava govorio je pomoćnik ravnateljice Saša Bukovac.

O tome kako LAG-ovi na lokalnoj razini mogu pomoći poljoprivrednicima te kakva je suradnja s ostalim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova govorila je Ljubica Šolić iz LAG-a Petrova gora, koji je osnovan 2010. godine te se nalazi na području pet općina u središnjoj Hrvatskoj. Spomenula je lokalnu problematiku poput zapuštenosti poljoprivrednog zemljišta, ali i izvrsne primjere iz prakse poput gotovo 50 odobrenih projekata ukupne vrijednosti preko 15,7 milijuna kuna. Naglasila je važnost preuzimanja odgovornosti na svim razinama, a svojim primjerom pokazala da svaki pojedinac može itekako pridonijeti opstanku života i poljoprivrede na ruralnom području.