Nekategorizirano

Anketni upitnik o načinu dodjele Osnovne potpore dohotku za održivost u okviru izravnih plaćanja od 2023. godine

Poštovani,

Prilikom pripreme Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027., Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju kontinuirano komunicira s javnošću, te ovim putem kod poljoprivrednih gospodarstava provodi anonimnu anketu kako bi utvrdilo krajnjim korisnicima najprihvatljiviji način dodjele Osnovne potpore dohotku za održivost u okviru izravnih plaćanja od 2023. godine.

U skladu sa člancima 21. do 27. Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 (dalje u tekstu: Uredba), poljoprivrednicima se od 2023. godine dodjeljuje Osnovna potpora dohotku za održivost u obliku godišnjeg proizvodno nevezanog plaćanja po prijavljenom prihvatljivom hektaru poljoprivrednog zemljišta.

Osnovna potpora dohotku za održivost za razdoblje od 2023. godine može se dodjeljivati:

  1. kao jedinstveni iznos po hektaru ili
  2. temeljem prava na plaćanja.

U slučaju dodjele jedinstvenog iznosa po hektaru, osnovna potpora dohotku dodjeljuje se u istom iznosu za svaki prihvatljivi hektar prijavljen u zahtjevu za potporu.

U slučaju da se osnovna potpora dohotku temelji na pravima na plaćanja za 2023. godinu izračunava se nova vrijednost prava na plaćanja koja su poljoprivrednici imali u 2022. godini i koja će se u 2023. aktivirati prijavljenim površinama poljoprivrednog zemljišta. Jedinična vrijednost prava na plaćanja utvrđuje se proporcionalno udjelu vrijednosti svakog prava na plaćanja iz 2022. godine, zajedno s pripadajućom vrijednosti zelenog plaćanja, u vrijednosti financijske omotnice za osnovnu potporu dohotku u 2023. godini.

S obzirom da vrijednosti prava na plaćanja u Hrvatskoj u razdoblju od 2015. godine nisu dostigle jednaku vrijednost do 2022. godine, u novom razdoblju potrebno je osigurati da se vrijednosti svih prava na plaćanje najkasnije u 2026. godini približe prosječnoj vrijednosti prava kroz primjenu konvergencije.

Sukladno članku 24. stavku 5. Uredbe najkasnije u 2026. godini sva prava na plaćanja moraju doseći vrijednost od najmanje 85% planiranog prosječnog jediničnog iznosa prava na plaćanja utvrđenog za 2026. godinu

Konvergenciju je međutim moguće provesti i na način da se prava na plaćanja izjednače (100% konvergencija) već u 2026. godini ili jednoj od ranijih godina.

Ukoliko se nastavlja s pravima na plaćanja, za dodjelu novih prava na plaćanja za novo prijavljene poljoprivredne površine uspostavlja se nacionalna rezerva prava na plaćanja.

Na poveznici Komunikacijska-podloga-prava-na-placanja-i-mehanizmi-preraspodjele-23_5_2022.pdf (ruralnirazvoj.hr) nalazi se dokument s analizom učinaka mogućih modela dodjele osnovne potpore dohotku od 2023. godine.

Kako bismo imali povratnu informaciju od naših korisnika, molimo Vas da odvojite nekoliko minuta i označite odgovore na postavljena pitanja. Molimo da nam odgovore pošaljete do 11. srpnja 2022. godine.