SP ZPP 2023. - 2027.

Pravna osnova Europske unije u okviru SP ZPP-a