PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZRAVNE POTPORE
OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNIKE – POČETAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZRAVNE POTPORE U 2016. GODINI
Podnošenje jedinstvenog zahtjeva za potporu ove godine počinje 7. ožujka i traje do 16. svibnja.
Uputa o vođenju evidencije za korisnike M10 i M11
Uputa o vođenju evidencije za korisnike M10 i M11
Vođenje evidencije je obvezno za sve korisnike M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i M11 – Ekološki uzgoj.
Vodič za pripremu, praćenje i evaluaciju strategija lokalnog razvoja za programsko razdoblje 2014.-2020.
Europska komisija
Europska komisija
Poljoprivreda i ruralni razvoj

NASLOVNICA

Pravilnik M19

PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 19.2. “PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE”, PODMJERE 19.3. “PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a...

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 19.2. »PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE«, PODMJERE 19.3. »PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a« I PODMJERE 19.4. »TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA« UNUTAR MJERE 19 »POTPORA LOKALNOM RAZVOJU U OKVIRU INICIJATIVE LEADER (CLLD – LOKALNI RAZVOJ POD VODSTVOM ZAJEDNICE)« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.
crex_crex

Pilot mjera za zaštitu kosca

Ptica kosac (Crex crex) u Hrvatskoj je strogo zaštićena vrsta, procjenjuje se da je prisutno 500-1100 pjevajućih mužjaka ove vrste. Kako bi se zaštitila ova rijetka ptica, te kako bi područja gdje obitava bila održavana na način koji pogoduje njenom nesmetanom razvoju, potrebno je održavati travnjak prilagođenim načinom košnje u točno određenom razdoblju. Provođenjem operacije 10.1.4 brojnost ove zaštićene vrste će se povećati.
travnjaci_velike_prirodne_vrijednosti

Travnjaci velikih prirodnih vrijednosti u Republici Hrvatskoj

Travnjak velike prirodne vrijednosti predstavlja tip poljoprivrednog zemljišta s velikim udjelom poluprirodne i prirodne vegetacije važne za očuvanje vrsta i stanišnih tipova ugroženih na nacionalnoj i europskoj razini. S obzirom da se travnjaci diljem RH razlikuju prema svom sastavu i načinu na koji su se tradicionalno koristili, podijeljeni su u tri regije.
Šuma- PRR

Pravilnik o provedbi mjere M08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje ...

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M08 »POTPORA ZA ULAGANJA U RAZVOJ ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE ODRŽIVOSTI ŠUMA«, PODMJERE 8.5. »POTPORA ZA ULAGANJA U POBOLJŠANJE OTPORNOSTI I OKOLIŠNE VRIJEDNOSTI ŠUMSKIH EKOSUSTAVA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.
Šuma-PRR

Pravilnik o provedbi mjere M08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske teh...

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M08 »ULAGANJA U RAZVOJ ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE ODRŽIVOSTI ŠUMA«, PODMJERE 8.6. »POTPORA ZA ULAGANJA U ŠUMARSKE TEHNOLOGIJE TE U PRERADU, MOBILIZACIJU I MARKETING ŠUMSKIH PROIZVODA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.
razminiranje_sastanak

Održan radni sastanak u Hrvatskom centru za razminiranje

Povodom objavljenog natječaja za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore za „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta“ u četvrtak 12. svibnja održan je radni sastanak na kojem su prisustvovali županijski koordinatori za razminiranje, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te Hrvatskog centra za razminiranje.
junice-PRR-1

Korisniku operacije 4.1.2. isplaćeno preko 446 tisuća kuna

Na osnovi odobrenih sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. za završeno ulaganje u sklopu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“, Operacije 4.1.2., FARMI SALAŠ d.o.o. iz Osječko-baranjske županije isplaćeno je 446.985,00 kn za Ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva za vlastite potrebe od minimalno 70% - Ulaganje u nabavu teleskopskog utovarivača.
dan-europe

OBILJEŽAVANJE DANA EUROPE

Europski tjedan je otvoren 7. svibnja 2016. na Europskom trgu u Zagrebu središnjom proslavom tijekom koje su se na informativnim štandovima uz sudjelovanje tradicionalnih partnera promotivnim materijalom i kulturnim programom predstavile države članice. Djelatnici Ministarstva poljoprivrede su zainteresiranim građanima pružili informacije i promotivne materijale povezane s Programom ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.
objava-megafon

Plan objave natječaja za 2016. godinu

Poštovani potencijalni korisnici mjera Programa ruralnog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izradilo je plan natječaja za 2016. godinu.
Dan_planeta_Zemlje

Dan planeta Zemlje – kako mjere Programa ruralnog razvoja utječu na očuvanje okoliša

Danas 22. travnja cijeli svijet obilježava Dan planeta Zemlje. U Program ruralnog razvoja RH ugrađene su mjere, podmjere i tipovi operacija koji za cilj imaju očuvanje okoliša, bioraznolikosti i krajobraznih vrijednosti. To će se postići prije svega korištenjem obnovljivih izvora energije, ekološkim uzgojem te ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva.
Radionica

Održana radionica za lokalne akcijske grupe

Ministarstvo poljoprivrede je 15. travnja 2016. godine organiziralo radionicu za lokalne akcijske grupe „Razmjena iskustva vezano za izradu lokalna razvojne strategije LAG-ova u Republici Hrvatskoj za programsko razdoblje 2014. – 2020.“.
sastanak_s_konzultantima

Sastanak s predstavnicima Zajednice poslovnih savjetnika HGK i članovima UKRRA-e

U Ministarstvu poljoprivrede održani su sastanci pomoćnika ministra dr.sc. Maria Njavre i suradnika sa predstavnicima Zajednice poslovnih savjetnika HGK i Udruge konzultanata za ruralni razvoj – UKRRA na kojima se razgovaralo o aktualnostima vezanim uz Program ruralnog razvoja, prvenstveno o obradi prijava na dosadašnje natječaje te o planovima natječaja za buduće razdoblje.
osiguranje_usjeva

Podnošenje zahtjeva za potporu osiguranju u 2016. godini

Slijedom mnogobrojnih upita o potpori za sufinanciranje polica osiguranja donosimo pojašnjenje Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o podnošenju zahtjeva za potporu osiguranju u 2016. godini.
agrookoliš-ruralni-razvoj

Informacija za korisnike izravnih plaćanja: Zabrana prenamjene trajnih travnjaka i pašnjaka na posebnim područjima unutar „Natura“ područja

Poljoprivrednici koji ostvaruju prava na plaćanja u okviru Programa osnovnog plaćanja dužni su na svim svojim prihvatljivim hektarima pridržavati se poljoprivrednih praksi korisnih za klimu i okoliš. Jedna od praksi (uz „raznolikost usjeva“ i „ekološki značajne površine na oranicama“) je čuvanje trajnih travnjaka i pašnjaka, čiji dio je zabrana prenamjene okolišno-osjetljivih trajnih travnjaka i pašnjaka na posebnih lokalitetima unutar „Natura 2000“ područja.
Čestitka

Čestitka

Sretan Uskrs žele Vam djelatnici Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju.
Orsay

Prva izmjena Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Poštovani korisnici, želimo vas upoznati s novostima u provedbi M10 i M11 koje započinju ove proizvodne godine. Izmjena u M10 odnosi se na jasnije i logičnije definiranje minimalnih zahtjeva za gnojiva i pesticide. Izmjena u M11 odnosi se samo na skupinu usjeva trajni travnjaci budući je već prve godine uočen rizik u provedbi same mjere.