Plan objave natječaja za 2016. godinu
Objavljen indikativni plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH za 2016. godinu
PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZRAVNE POTPORE
OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNIKE – POČETAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZRAVNE POTPORE U 2016. GODINI
Podnošenje jedinstvenog zahtjeva za potporu ove godine počinje 7. ožujka i traje do 16. svibnja.
Uputa o vođenju evidencije za korisnike M10 i M11
Uputa o vođenju evidencije za korisnike M10 i M11
Vođenje evidencije je obvezno za sve korisnike M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i M11 – Ekološki uzgoj.
Vodič za pripremu, praćenje i evaluaciju strategija lokalnog razvoja za programsko razdoblje 2014.-2020.
Europska komisija
Europska komisija
Poljoprivreda i ruralni razvoj

NASLOVNICA

IMG_3619-2

NATJEČAJ Za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa ...

U Narodnim novinama br.: 58 od 24.06.2016. objavljen je natječaj za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.3. »Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda«. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA: od 22. srpnja 2016. do 22. studenoga 2016. godine.
ruralni-razvoj-mjera-04

Primjena Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Zakona o zaštiti okoliša te Zakona o zaštiti prirode u okviru operacije 4.1.3. „Korištenje obnovlj...

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode dostavilo je pojašnjenje vezano uz primjenu Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine”, broj 61/14), Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine”, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine”, broj 80/13) u okviru operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije“ unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
koza

Vodič za podnošenje Zahtjeva za isplatu prve rate za operaciju 6.3.1.

Nakon što je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela s izdavanjem konačnih Odluka o dodjeli sredstava za operaciju 6.3.1. korisnicima mjere omogućeno je podnošenje Zahtjeva za isplatu prvog obroka. S ciljem lakšeg podnošenja zahtjeva, Agencija za plaćanja izdala je Vodič za korisnike.
suncokret

Konferencija o mladim poljoprivrednicima u RH

U kongresnoj dvorani centra „Forum“, Radnička cesta 50, u subotu 18. lipnja održat ćemo jednodnevnu konferenciju namijenjenu mladim poljoprivrednicima, potencijalnim korisnicima mjera Programa ruralnog razvoja, članovima Hrvatske udruge mladih poljoprivrednika i svima koji imaju do 40 godina starosti i kojima je ova tema zanimljiva.
Pravilnik M19

PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 19.2. “PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE”, PODMJERE 19.3. “PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a...

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 19.2. »PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE«, PODMJERE 19.3. »PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a« I PODMJERE 19.4. »TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA« UNUTAR MJERE 19 »POTPORA LOKALNOM RAZVOJU U OKVIRU INICIJATIVE LEADER (CLLD – LOKALNI RAZVOJ POD VODSTVOM ZAJEDNICE)« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.
crex_crex

Pilot mjera za zaštitu kosca

Ptica kosac (Crex crex) u Hrvatskoj je strogo zaštićena vrsta, procjenjuje se da je prisutno 500-1100 pjevajućih mužjaka ove vrste. Kako bi se zaštitila ova rijetka ptica, te kako bi područja gdje obitava bila održavana na način koji pogoduje njenom nesmetanom razvoju, potrebno je održavati travnjak prilagođenim načinom košnje u točno određenom razdoblju. Provođenjem operacije 10.1.4 brojnost ove zaštićene vrste će se povećati.
travnjaci_velike_prirodne_vrijednosti

Travnjaci velikih prirodnih vrijednosti u Republici Hrvatskoj

Travnjak velike prirodne vrijednosti predstavlja tip poljoprivrednog zemljišta s velikim udjelom poluprirodne i prirodne vegetacije važne za očuvanje vrsta i stanišnih tipova ugroženih na nacionalnoj i europskoj razini. S obzirom da se travnjaci diljem RH razlikuju prema svom sastavu i načinu na koji su se tradicionalno koristili, podijeljeni su u tri regije.
Šuma- PRR

Pravilnik o provedbi mjere M08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje ...

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M08 »POTPORA ZA ULAGANJA U RAZVOJ ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE ODRŽIVOSTI ŠUMA«, PODMJERE 8.5. »POTPORA ZA ULAGANJA U POBOLJŠANJE OTPORNOSTI I OKOLIŠNE VRIJEDNOSTI ŠUMSKIH EKOSUSTAVA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.
Šuma-PRR

Pravilnik o provedbi mjere M08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske teh...

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M08 »ULAGANJA U RAZVOJ ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE ODRŽIVOSTI ŠUMA«, PODMJERE 8.6. »POTPORA ZA ULAGANJA U ŠUMARSKE TEHNOLOGIJE TE U PRERADU, MOBILIZACIJU I MARKETING ŠUMSKIH PROIZVODA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.