Pravilnici

Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima, NN 34/2015

NN 34/2015, Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

705

Na temelju članka 8. stavak 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/2015) ministar nadležan za poljoprivredu donosi

PRAVILNIK

O ODREĐIVANJU PODRUČJA S PRIRODNIM ILI OSTALIM POSEBNIM OGRANIČENJIMA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom određuju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima sukladno članku 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013).

(2) Status pripadnosti područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima utvrđen je na razini jedinica lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) temeljem »Studije određivanja područja pod utjecajem prirodnih ili drugih specifičnih ograničenja u poljoprivredi s kalkulacijama« za potrebe provedbe mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

(3) Područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima razvrstavaju se na sljedeće kategorije:

 1. a) gorsko planinsko područje – GPP
 2. b) područje sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO
 3. c) područje s posebnim ograničenjima – PPO.

Članak 2.

(1) Gorsko-planinsko područje obuhvaća one JLS koje na najmanje 50% svog teritorija ispunjavaju sljedeće kriterije:

 1. a) Nadmorska visina iznad 700 m,
 2. b) Nadmorska visina 500 – 700 m uz nagib veći od 15%,
 3. c) Nadmorska visina 400 – 500 m uz nagib veći od 15% ukoliko je vertikalna rasčlanjenost reljefa veća od 500 m.

Ovaj je kriterij primjenjiv samo u slučaju kada JLS graniči s JLS koja je definirana sukladno prvom ili drugom kriteriju.

(2) Područje sa značajnim prirodnim ograničenjima obuhvaća one JLS koje na najmanje 60% svog teritorija ispunjavaju sljedeće kriterije i granične vrijednosti definirane u Prilogu III Uredbe (EU) br. 1305/2013:

 1. a) Niska temperatura;
 2. b) Suša;
 3. c) Ograničena propusnost tla;
 4. d) Nepovoljna tekstura i kamenitost;
 5. e) Plitka ekološka dubina;
 6. f) Nepovoljna kemijska svojstva;
 7. g) Nagib.

(3) Područje s posebnim ograničenjem obuhvaća one JLS koje na najmanje 50% svog teritorija imaju karakteristike krša.

Članak 3.

Popis područja iz članka 2. ovoga Pravilnika nalazi se u Dodatku 1., 2. i 3. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (»Narodne novine« broj 44/2011).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/12

Urbroj: 525-08/0454-15-5

Zagreb, 23. ožujka 2015.

Ministar
       Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK 1.

Popis JLS koje su razvrstane u GPP
(Gorsko-planinska područja)

MB
OPĆINE/GRADA
NAZIV OPĆINE/GRADA ŽUPANIJA OGRANIČENJE
00043 BAKAR Primorsko-goranska GPP
00094 BAŠKA VODA Splitsko-dalmatinska GPP
00779 BRELA Splitsko-dalmatinska GPP
00370 BRINJE Ličko-senjska GPP
00388 BROD MORAVICE Primorsko-goranska GPP
00515 CIVLJANE Šibensko-kninska GPP
00558 ČABAR Primorsko-goranska GPP
00612 ČAVLE Primorsko-goranska GPP
00698 DELNICE Primorsko-goranska GPP
00841 DONJI LAPAC Ličko-senjska GPP
01171 FUŽINE Primorsko-goranska GPP
01309 GOSPIĆ Ličko-senjska GPP
01317 GRAČAC Zadarska GPP
01341 GRADAC Splitsko-dalmatinska GPP
01481 HRVACE Splitsko-dalmatinska GPP
01708 JELENJE Primorsko-goranska GPP
01783 KARLOBAG Ličko-senjska GPP
01830 KIJEVO Šibensko-kninska GPP
01864 KLANA Primorsko-goranska GPP
01961 KNIN Šibensko-kninska GPP
02232 LANIŠĆE Istarska GPP
02372 LOKVE Primorsko-goranska GPP
05878 LOKVIČIĆI Splitsko-dalmatinska GPP
02402 LOVINAC Ličko-senjska GPP
02429 LOVRAN Primorsko-goranska GPP
02496 MAKARSKA Splitsko-dalmatinska GPP
02615 MATULJI Primorsko-goranska GPP
02739 MOŠĆENIČKA DRAGA Primorsko-goranska GPP
02755 MRKOPALJ Primorsko-goranska GPP
00876 MUĆ Splitsko-dalmatinska GPP
02909 NOVI VINODOLSKI Primorsko-goranska GPP
02976 OGULIN Karlovačka GPP
03026 OPATIJA Primorsko-goranska GPP
03131 OTOČAC Ličko-senjska GPP
03140 OTOK Splitsko-dalmatinska GPP
03239 PERUŠIĆ Ličko-senjska GPP
03336 PLAŠKI Karlovačka GPP
04553 PLITVIČKA JEZERA Ličko-senjska GPP
03395 PODGORA Splitsko-dalmatinska GPP
03697 RAVNA GORA Primorsko-goranska GPP
03786 SABORSKO Karlovačka GPP
03875 SENJ Ličko-senjska GPP
03930 SKRAD Primorsko-goranska GPP
04162 STARIGRAD Zadarska GPP
05932 TUČEPI Splitsko-dalmatinska GPP
04677 UDBINA Ličko-senjska GPP
04880 VINODOLSKA OPĆINA Primorsko-goranska GPP
05096 VRBOVSKO Primorsko-goranska GPP
05118 VRGORAC Splitsko-dalmatinska GPP
05126 VRHOVINE Ličko-senjska GPP
05134 VRLIKA Splitsko-dalmatinska GPP
05223 ZAGVOZD Splitsko-dalmatinska GPP


DODATAK 2.

Popis JLS koje su razvrstane u ZPO
(Područja sa značajnim prirodnim ograničenjima)

MB
OPĆINE/GRADA
NAZIV OPĆINE/GRADA ŽUPANIJA OGRANIČENJE
00051 BALE – VALLE Istarska ZPO
00078 BARILOVIĆ Karlovačka ZPO
00086 BAŠKA Primorsko-goranska ZPO
00116 BEDEKOVČINA Krapinsko-zagorska ZPO
00124 BEDNJA Varaždinska ZPO
00175 BENKOVAC Zadarska ZPO
00183 BEREK Bjelovarsko-bilogorska ZPO
00191 BERETINEC Varaždinska ZPO
06211 BILICE Šibensko-kninska ZPO
03107 BISKUPIJA Šibensko-kninska ZPO
00230 BIZOVAC Osječko-baranjska ZPO
00353 BRESTOVAC Požeško-slavonska ZPO
00361 BREZNICA Varaždinska ZPO
01511 BREZNIČKI HUM Varaždinska ZPO
00396 BRODSKI STUPNIK Brodsko-posavska ZPO
00418 BUDINŠČINA Krapinsko-zagorska ZPO
00434 BUZET Istarska ZPO
00442 CERNA Vukovarsko-srijemska ZPO
00469 CERNIK Brodsko-posavska ZPO
00477 CEROVLJE Istarska ZPO
00485 CESTICA Varaždinska ZPO
00493 CETINGRAD Karlovačka ZPO
00507 CISTA PROVO Splitsko-dalmatinska ZPO
00523 CRES Primorsko-goranska ZPO
00531 CRIKVENICA Primorsko-goranska ZPO
00540 CRNAC Virovitičko-podravska ZPO
00566 ČAČINCI Virovitičko-podravska ZPO
00574 ČAĐAVICA Virovitičko-podravska ZPO
00582 ČAGLIN Požeško-slavonska ZPO
00639 ČAZMA Bjelovarsko-bilogorska ZPO
00671 DARUVAR Bjelovarsko-bilogorska ZPO
00680 DAVOR Brodsko-posavska ZPO
06033 DEKANOVEC Međimurska ZPO
00728 DICMO Splitsko-dalmatinska ZPO
00795 DONJA STUBICA Krapinsko-zagorska ZPO
00809 DONJA VOĆA Varaždinska ZPO
00817 DONJI ANDRIJEVCI Brodsko-posavska ZPO
00833 DONJI
KUKURUZARI
Sisačko-moslavačka ZPO
00892 DONJI VIDOVEC Međimurska ZPO
00906 DRAGANIĆ Karlovačka ZPO
00922 DRENOVCI Vukovarsko-srijemska ZPO
00957 DRNIŠ Šibensko-kninska ZPO
05983 DUBROVAČKO PRIMORJE Dubrovačko-neretvanska ZPO
00981 DUBROVNIK Dubrovačko-neretvanska ZPO
00990 DUGA RESA Karlovačka ZPO
01015 DUGO SELO Zagrebačka ZPO
05851 DUGOPOLJE Splitsko-dalmatinska ZPO
01023 DVOR Sisačko-moslavačka ZPO
01058 ĐULOVAC Bjelovarsko-bilogorska ZPO
01066 ĐURĐENOVAC Osječko-baranjska ZPO
01082 ĐURMANEC Krapinsko-zagorska ZPO
01112 ERNESTINOVO Osječko-baranjska ZPO
01139 ERVENIK Šibensko-kninska ZPO
01180 GARČIN Brodsko-posavska ZPO
01198 GAREŠNICA Bjelovarsko-bilogorska ZPO
01201 GENERALSKI STOL Karlovačka ZPO
01210 GLINA Sisačko-moslavačka ZPO
01252 GORNJA STUBICA Krapinsko-zagorska ZPO
05690 GORNJA VRBA Brodsko-posavska ZPO
01295 GORNJI KNEGINEC Varaždinska ZPO
01333 GRAD ZAGREB Grad Zagreb ZPO
01368 GRADINA Virovitičko-podravska ZPO
01376 GRADIŠTE Vukovarsko-srijemska ZPO
01384 GROŽNJAN – GRISIGNANA Istarska ZPO
05100 GVOZD Sisačko-moslavačka ZPO
01465 HRAŠĆINA Krapinsko-zagorska ZPO
01503 HRVATSKA KOSTAJNICA Sisačko-moslavačka ZPO
01538 HVAR Splitsko-dalmatinska ZPO
01554 IMOTSKI Splitsko-dalmatinska ZPO
01562 IVANEC Varaždinska ZPO
01635 JAKOVLJE Zagrebačka ZPO
01678 JASENICE Zadarska ZPO
01686 JASENOVAC Sisačko-moslavačka ZPO
05525 JESENJE Krapinsko-zagorska ZPO
05592 KALINOVAC Koprivničko-križevačka ZPO
06238 KAMANJE Karlovačka ZPO
01759 KANFANAR Istarska ZPO
01791 KARLOVAC Karlovačka ZPO
05967 KAROJBA Istarska ZPO
01848 KISTANJE Šibensko-kninska ZPO
01872 KLANJEC Krapinsko-zagorska ZPO
01899 KLENOVNIK Varaždinska ZPO
01929 KLIS Splitsko-dalmatinska ZPO
06220 KOLAN Zadarska ZPO
01970 KOMIŽA Splitsko-dalmatinska ZPO
01988 KONAVLE Dubrovačko-neretvanska ZPO
02003 KONJŠČINA Krapinsko-zagorska ZPO
02020 KOPRIVNIČKI BREGI Koprivničko-križevačka ZPO
02038 KOPRIVNIČKI IVANEC Koprivničko-križevačka ZPO
02054 KOŠKA Osječko-baranjska ZPO
02062 KOTORIBA Međimurska ZPO
02097 KRALJEVICA Primorsko-goranska ZPO
02119 KRAPINA Krapinsko-zagorska ZPO
02127 KRAPINSKE
TOPLICE
Krapinsko-zagorska ZPO
02135 KRIŽ Zagrebačka ZPO
02160 KRNJAK Karlovačka ZPO
02178 KRŠAN Istarska ZPO
05533 KUMROVEC Krapinsko-zagorska ZPO
02208 KUTINA Sisačko-moslavačka ZPO
02224 LABIN Istarska ZPO
02259 LASINJA Karlovačka ZPO
05860 LEĆEVICA Splitsko-dalmatinska ZPO
02283 LEKENIK Sisačko-moslavačka ZPO
02291 LEPOGLAVA Varaždinska ZPO
02305 LEVANJSKA VAROŠ Osječko-baranjska ZPO
02313 LIPIK Požeško-slavonska ZPO
02321 LIPOVLJANI Sisačko-moslavačka ZPO
02364 LOBOR Krapinsko-zagorska ZPO
06246 LOPAR Primorsko-goranska ZPO
02437 LOVREĆ Splitsko-dalmatinska ZPO
02445 LUDBREG Varaždinska ZPO
02453 LUKAČ Virovitičko-podravska ZPO
02461 LUPOGLAV Istarska ZPO
02470 LJUBEŠĆICA Varaždinska ZPO
02488 MAČE Krapinsko-zagorska ZPO
05550 MAJUR Sisačko-moslavačka ZPO
02518 MALI BUKOVEC Varaždinska ZPO
02526 MALI LOŠINJ Primorsko-goranska ZPO
02569 MARIJA BISTRICA Krapinsko-zagorska ZPO
02585 MARINA Splitsko-dalmatinska ZPO
02658 MIHOVLJAN Krapinsko-zagorska ZPO
02666 MIKLEUŠ Virovitičko-podravska ZPO
02674 MILNA Splitsko-dalmatinska ZPO
06173 MURTER – KORNATI Šibensko-kninska ZPO
02801 NEREŽIŠĆA Splitsko-dalmatinska ZPO
02810 NETRETIĆ Karlovačka ZPO
02836 NOVA BUKOVICA Virovitičko-podravska ZPO
02844 NOVA GRADIŠKA Brodsko-posavska ZPO
02852 NOVA KAPELA Brodsko-posavska ZPO
02887 NOVALJA Ličko-senjska ZPO
05541 NOVI GOLUBOVEC Krapinsko-zagorska ZPO
02895 NOVI MAROF Varaždinska ZPO
02933 NOVSKA Sisačko-moslavačka ZPO
02968 OBROVAC Zadarska ZPO
02992 OKUČANI Brodsko-posavska ZPO
03000 OMIŠ Splitsko-dalmatinska ZPO
03042 OPRTALJ – PORTOLE Istarska ZPO
03093 ORIOVAC Brodsko-posavska ZPO
03115 OROSLAVJE Krapinsko-zagorska ZPO
03158 OZALJ Karlovačka ZPO
03166 PAG Zadarska ZPO
03182 PAKRAC Požeško-slavonska ZPO
03212 PAZIN Istarska ZPO
03271 PETRIJEVCI Osječko-baranjska ZPO
03280 PETRINJA Sisačko-moslavačka ZPO
03298 PETROVSKO Krapinsko-zagorska ZPO
03387 PODCRKAVLJE Brodsko-posavska ZPO
03409 PODGORAČ Osječko-baranjska ZPO
03441 POLAČA Zadarska ZPO
03450 POLIČNIK Zadarska ZPO
03476 POPOVAČA Sisačko-moslavačka ZPO
05738 POVLJANA Zadarska ZPO
05894 PRGOMET Splitsko-dalmatinska ZPO
05908 PRIMORSKI DOLAC Splitsko-dalmatinska ZPO
00884 PROLOŽAC Splitsko-dalmatinska ZPO
02984 PROMINA Šibensko-kninska ZPO
03581 PUČIŠĆA Splitsko-dalmatinska ZPO
03603 PUNAT Primorsko-goranska ZPO
03638 RAB Primorsko-goranska ZPO
03646 RADOBOJ Krapinsko-zagorska ZPO
03654 RAKOVICA Karlovačka ZPO
03662 RASINJA Koprivničko-križevačka ZPO
03727 REŠETARI Brodsko-posavska ZPO
05568 RIBNIK Karlovačka ZPO
05827 ROGOZNICA Šibensko-kninska ZPO
05916 RUNOVIĆI Splitsko-dalmatinska ZPO
03778 RUŽIĆ Šibensko-kninska ZPO
03794 SALI Zadarska ZPO
03824 SEGET Splitsko-dalmatinska ZPO
03883 SIBINJ Brodsko-posavska ZPO
03905 SIRAČ Bjelovarsko-bilogorska ZPO
03913 SISAK Sisačko-moslavačka ZPO
03956 SLATINA Virovitičko-podravska ZPO
03964 SLAVONSKI BROD Brodsko-posavska ZPO
04006 SLUNJ Karlovačka ZPO
04065 SOLIN Splitsko-dalmatinska ZPO
04090 SPLIT Splitsko-dalmatinska ZPO
04120 STARA GRADIŠKA Brodsko-posavska ZPO
04154 STARI MIKANOVCI Vukovarsko-srijemska ZPO
04189 STARO PETROVO SELO Brodsko-posavska ZPO
04219 STRIZIVOJNA Osječko-baranjska ZPO
04227 STUBIČKE TOPLICE Krapinsko-zagorska ZPO
04251 SUKOŠAN Zadarska ZPO
04260 SUNJA Sisačko-moslavačka ZPO
06076 SVETA MARIJA Međimurska ZPO
04383 SVETI ILIJA Varaždinska ZPO
04308 SVETI KRIŽ ZAČRETJE Krapinsko-zagorska ZPO
04332 SVETI PETAR U ŠUMI Istarska ZPO
04430 ŠESTANOVAC Splitsko-dalmatinska ZPO
04448 ŠIBENIK Šibensko-kninska ZPO
06149 ŠODOLOVCI Osječko-baranjska ZPO
04472 ŠOLTA Splitsko-dalmatinska ZPO
06289 ŠTITAR Vukovarsko-srijemska ZPO
04537 TINJAN Istarska ZPO
04570 TOPUSKO Sisačko-moslavačka ZPO
04618 TRNAVA Osječko-baranjska ZPO
04626 TRNOVEC BARTOLOVEČKI Varaždinska ZPO
04669 TUHELJ Krapinsko-zagorska ZPO
04693 UNEŠIĆ Šibensko-kninska ZPO
04731 VARAŽDINSKE TOPLICE Varaždinska ZPO
04774 VELIKA LUDINA Sisačko-moslavačka ZPO
04812 VELIKO TRGOVIŠĆE Krapinsko-zagorska ZPO
04898 VIR Zadarska ZPO
04910 VIROVITICA Virovitičko-podravska ZPO
04936 VISOKO Varaždinska ZPO
04952 VIŠKOVO Primorsko-goranska ZPO
04995 VOĆIN Virovitičko-podravska ZPO
05002 VODICE Šibensko-kninska ZPO
05037 VOJNIĆ Karlovačka ZPO
05053 VRBANJA Vukovarsko-srijemska ZPO
05061 VRBJE Brodsko-posavska ZPO
05142 VRPOLJE Brodsko-posavska ZPO
06254 VRSI Zadarska ZPO
05193 ZABOK Krapinsko-zagorska ZPO
05207 ZADAR Zadarska ZPO
05215 ZAGORSKA SELA Krapinsko-zagorska ZPO
05436 ZAPREŠIĆ Zagrebačka ZPO
05258 ZEMUNIK DONJI Zadarska ZPO
05266 ZLATAR Krapinsko-zagorska ZPO
05274 ZLATAR BISTRICA Krapinsko-zagorska ZPO
05312 ŽMINJ Istarska ZPO
06025 ŽUPA DUBROVAČKA Dubrovačko-neretvanska ZPO
05347 ŽUPANJA Vukovarsko-srijemska ZPO


DODATAK 3.

Popis JLS koje su razvrstane u PPO
(Područja s posebnim ograničenjima)

MB
OPĆINE/GRADA
NAZIV OPĆINE/GRADA ŽUPANIJA OGRANIČENJE
00060 BARBAN Istarska PPO
00205 BIBINJE Zadarska PPO
00221 BIOGRAD NA MORU Zadarska PPO
00256 BLATO Dubrovačko-neretvanska PPO
00272 BOL Splitsko-dalmatinska PPO
00302 BOSILJEVO Karlovačka PPO
00400 BRTONIGLA – VERTENEGLIO Istarska PPO
00426 BUJE – BUIE Istarska PPO
00744 DOBRINJ Primorsko-goranska PPO
01007 DUGI RAT Splitsko-dalmatinska PPO
06190 FAŽANA – FASANA Istarska PPO
06297 FUNTANA – FONTANE Istarska PPO
01325 GRAČIŠĆE Istarska PPO
01716 JELSA Splitsko-dalmatinska PPO
01724 JOSIPDOL Karlovačka PPO
01732 KALI Zadarska PPO
01813 KAŠTELA Splitsko-dalmatinska PPO
05975 KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIERE-S. DOMENICA Istarska PPO
02046 KORČULA Dubrovačko-neretvanska PPO
05339 KRAŠIĆ Zagrebačka PPO
02151 KRK Primorsko-goranska PPO
05720 KUKLJICA Zadarska PPO
02194 KULA NORINSKA Dubrovačko-neretvanska PPO
02267 LASTOVO Dubrovačko-neretvanska PPO
02348 LIŠANE OSTROVIČKE Zadarska PPO
02356 LIŽNJAN – LISIGNANO Istarska PPO
06009 LUMBARDA Dubrovačko-neretvanska PPO
02542 MARČANA Istarska PPO
02631 MEDULIN Istarska PPO
02640 METKOVIĆ Dubrovačko-neretvanska PPO
02682 MLJET Dubrovačko-neretvanska PPO
02747 MOTOVUN – MONTONA Istarska PPO
02828 NIN Zadarska PPO
05371 NOVIGRAD Zadarska PPO
02917 NOVIGRAD – CITTANOVA Istarska PPO
05886 OKRUG Splitsko-dalmatinska PPO
03018 OMIŠALJ Primorsko-goranska PPO
03174 PAKOŠTANE Zadarska PPO
03204 PAŠMAN Zadarska PPO
03301 PIĆAN Istarska PPO
05819 PIROVAC Šibensko-kninska PPO
03379 PODBABLJE Splitsko-dalmatinska PPO
03417 PODSTRANA Splitsko-dalmatinska PPO
03433 POJEZERJE Dubrovačko-neretvanska PPO
03484 POREČ – PARENZO Istarska PPO
03492 POSEDARJE Zadarska PPO
03506 POSTIRA Splitsko-dalmatinska PPO
03549 PREKO Zadarska PPO
03573 PRIMOŠTEN Šibensko-kninska PPO
05746 PRIVLAKA Zadarska PPO
03590 PULA – POLA Istarska PPO
03689 RAŠA Istarska PPO
03719 RAŽANAC Zadarska PPO
03743 ROVINJ – ROVIGNO Istarska PPO
03808 SAMOBOR Zagrebačka PPO
03832 SELCA Splitsko-dalmatinska PPO
03891 SINJ Splitsko-dalmatinska PPO
03948 SKRADIN Šibensko-kninska PPO
04022 SMOKVICA Dubrovačko-neretvanska PPO
04111 STANKOVCI Zadarska PPO
04138 STARI GRAD Splitsko-dalmatinska PPO
04235 SUĆURAJ Splitsko-dalmatinska PPO
04278 SUPETAR Splitsko-dalmatinska PPO
05924 SUTIVAN Splitsko-dalmatinska PPO
04324 SVETA NEDELJA Istarska PPO
04286 SVETI FILIP I JAKOV Zadarska PPO
04316 SVETI LOVREČ Istarska PPO
04359 SVETVINČENAT Istarska PPO
04456 ŠKABRNJA Zadarska PPO
06319 TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA Istarska PPO
04545 TISNO Šibensko-kninska PPO
05754 TKON Zadarska PPO
05576 TOUNJ Karlovačka PPO
06262 TRIBUNJ Šibensko-kninska PPO
04600 TRILJ Splitsko-dalmatinska PPO
04634 TROGIR Splitsko-dalmatinska PPO
04685 UMAG – UMAGO Istarska PPO
04740 VELA LUKA Dubrovačko-neretvanska PPO
04928 VIS Splitsko-dalmatinska PPO
04979 VIŠNJAN – VISIGNANO Istarska PPO
04987 VIŽINADA – VISINADA Istarska PPO
05029 VODNJAN – DIGNANO Istarska PPO
05070 VRBNIK Primorsko-goranska PPO
05169 VRSAR – ORSERA Istarska PPO
05959 ZADVARJE Splitsko-dalmatinska PPO
05231 ZAŽABLJE Dubrovačko-neretvanska PPO
05282 ZMIJAVCI Splitsko-dalmatinska PPO
05304 ŽAKANJE Karlovačka PPO
05401 ŽUMBERAK Zagrebačka PPO