Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Europa ulaže u ruralna područja

Hr EU

odbor

Odbor za praćenje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju

DOKUMENTI

Odbor za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

  • Odluke o usvajanju kriterija odabira

1.1.3. Odluka o usvajanju kriterija odabira

1.1.4. Odluka o usvajanju kriterija odabira

1.2.1. Odluka o usvajanju kriterija odabira

3.1.1. Odluka o usvajanju kriterija odabira

3.2.1. Odluka o usvajanju kriterija odabira

4.3.2. Odluka o usvajanju kriterija odabira

4.3.06. Odluka o usvajanju kriterija odabira

4.3.08. Odluka o usvajanju kriterija odabira

4.4.09. Odluka o usvajanju kriterija odabira

7.4.1. Odluka o usvajanju kriterija odabira

8.5.1. Odluka o usvajanju kriterija odabira

8.5.2. Odluka o usvajanju kriterija odabira

8.6.1. Odluka o usvajanju kriterija odabira

8.6.2. Odluka o usvajanju kriterija odabira

8.6.3. Odluka o usvajanju kriterija odabira

9.1.1. Odluka o usvajanju kriterija odabira

10.1. Odluka o usvajanju kriterija odabira

10.2. Odluka o usvajanju kriterija odabira

16.1.1. Odluka o usvajanju kriterija odabira

16.1.2. Odluka o usvajanju kriterija odabira

16.2.1. Odluka o usvajanju kriterija odabira

16.4.1. Odluka o usvajanju kriterija odabira

19.2.1. Odluka o usvajanju kriterija odabira

19.3.1. Odluka o usvajanju kriterija odabira

19.3.2. Odluka o usvajanju kriterija odabira

1.1.3. Odluka o usvajanju revidiranih kriterija odabira

1.1.4. Odluka o usvajanju revidiranih kriterija odabira

1.2.1. Odluka o usvajanju revidiranih kriterija odabira

8.6.1. Odluka o usvajanju revidiranih kriterija odabira

8.6.2. Odluka o usvajanju revidiranih kriterija odabira

Odluka o potvrđivanju

6.2.1. Odluka o usvajanju izmijenjenih kriterija odabira

6.4.1. Odluka o usvajanju izmijenjenih kriterija odabira

4.1.1. Odluka o usvajanju izmijenjenih kriterija odabira

4.1.2. Odluka o usvajanju izmijenjenih kriterija odabira

4.2.1. Odluka o usvajanu izmijenjenih kriterija odabira

4.2.1 Odluka o usvajanju izmijenjenih kriterija odabira – ver. 1.1 tehnička izmjena

  • Rješenje i izmjene rješenja

RJEŠENJE O OSNIVANJU OP

IZMJENA RJEŠENJA O OSNIVANJU OP

IZMJENA RJEŠENJA O OSNIVANJU OP

IZMJENA RJEŠENJA O OSNIVANJU OP

IZMJENA RJEŠENJA O OSNIVANJU OP

IZMJENA RJEŠENJA O OSNIVANJU OP

IZMJENA RJEŠENJA O OSNIVANJU OP

IZMJENA RJEŠENJA O OSNIVANJU OP

RJEŠENJE O OSNIVANJU OP_ 10.2017

Popis članova i zamjena Odbora za praćenje provedbe PRR RH 2014.-2020.

  • Poslovnik o radu Odbora

POSLOVNIK O RADU OP

IZMJENJENI POSLOVNIK O RADU OP

Poslovnik o radu OzP_10.2017

  • Zapisnici OP

Zapisnik sa 1. sjednice OP

Zapisnik sa 2. sjednice OP

Zapisnik sa 3. sjednice OP

Privremeni odbor za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja

  • Odluke o usvajanju kriterija odabira

4.1.1. Odluka o usvajanju kriterija odabira

4.1.2. Odluka o usvajanju kriterija odabira

4.1.3. Odluka o usvajanju kriterija odabira

4.2.1. Odluka o usvajanju kriterija odabira

4.2.2. Odluka o usvajanju kriterija odabira

5.2. Odluka o usvajanju kriterija odabira

5.2.2. Odluka o usvajanju kriterija odabira

6.1.1. Odluka o usvajanju kriterija odabira

6.2.1. Odluka o usvajanju kriterija odabira

6.3.1. Odluka o usvajanju kriterija odabira

6.4.1. Odluka o usvajanju kriterija odabira

7.1.1. Odluka o usvajanju kriterija odabira

7.2.1. Odluka o usvajanju kriterija odabira

7.2.2. Odluka o usvajanju kriterija odabira

7.4.1. Odluka o usvajanju kriterija odabira

19.1.1. Odluka o usvajanju kriterija odabira

  • Poslovnik o radu POZP

Poslovnik o radu POZP

  • Rješenje i izmjene rješenja POZP

Rješenje o osnivanju POZP

Izmjena rješenja o osnivanju POZP

Izmjena rješenje o osnivanju POZP

Izmjena rješenja o osnivanju POZP

Članovi Odbora za praćenje POZP MC 1

Članovi Odbora za praćenje POZP MC 2

  • Zapisnici POZP

Zapisnik sa 1. sjednice POZP

Zapisnik sa 2. sjednice POZP