Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Europa ulaže u ruralna područja

Hr EU

mjera-16

M16 - Suradnja

Podmjera 16.1
Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog inovacijskog partnerstva (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost

Tip operacije

16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina

Korisnici

  • Operativne skupine koju mogu činiti:
    • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili JRDŽ, proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno – prerađivačkom sektoru, fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru predloženih tema iz članka 7. Pravilnika. Sve fizičke i pravne osobe moraju biti registrirane u RH.

Prihvatljivi troškovi

Paušalni iznos potpore za sve troškove nastale tijekom razvoja projektne ideje i uspostave operativne skupine.

Potpora

Paušalni iznos potpore je 5.000 EUR

Tip operacije

16.1.2. Operativne skupine

Korisnici

Operativne skupine ugovorene u tipu operacije 16.1.1.

Prihvatljivi troškovi

  • tekući troškovi za rad operativnih skupina za vrijeme trajanja projekta
  • izravni troškovi provedbe projekta, uključujući i istraživačke aktivnosti vezane za pojedini praktični projekt ako su primjenjive na temelju detaljnog plana

Potpora

Do 100% prihvatljivih troškova, između 30.000 – 200.000 EUR

Podmjera 16.4
Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu  za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta

Tip operacije

16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

Korisnici

  • Ugovorene operativne skupine iz tipa operacije 16.1.1.

Prihvatljivi troškovi

  • tekući troškovi suradnje
  • promotivne aktivnosti

Potpora

Do 100% prihvatljivih troškova, između 10.000 – 50.000 EUR