Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Europa ulaže u ruralna područja

Hr EU

mjera-13

M13 - Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

Podmjera 13.1.
Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP

Visina potpore iznosi 226 EUR/ha.

Podmjera 13.2.
Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO

Visina potpore iznosi 119,85 EUR/ha.

Podmjera 13.3.
Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO

Visina potpore iznosi 82 EUR/ha.

Korisnici

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi i koriste zemljište upisano u ARKOD koje se nalazi na nekoj od JLS koja je označena kao područje s ograničenjima. Potpora je moguća ukoliko je najmanje 50% ARKOD parcele na području s ograničenjem.

Napomena:
Popis Jedinica lokalne samouprave koje ulaze u jednu od gore navedenih kategorija (GPP, ZPO i PPO) određen je Pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima.