Novosti

U Rijeci održane još jedne konzultacije povodom kreiranja Strateškog plana ZPP-a

Ravnateljica Uprave za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju Anita Sever-Koren i ravnatelj Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Goran Lipavić su u utorak 29. lipnja 2021. godine održali još jedne konzultacije s predstavnicima sektora i stručnom javnosti na temu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027., ovoga puta u Rijeci. Nakon Zagreba, Osijeka i Rijeke, radionica na temu ZPP-a održat će se i u Splitu.

Konzultacijama sa svim relevantnim dionicima o analizi stanja, potrebama i prioritetima hrvatskog poljoprivrednog sektora u narednom razdoblju Ministarstvo poljoprivrede je započelo put stvaranja prvog nacrta Strateškog plana, potrebnog za korištenje sredstava poljoprivrednih fondova, a čija se provedba namjerava započeti u siječnju 2023. godine.

Do sada je uspješno ugovoreno čak 97 % od 2,3 milijarde eura raspoloživih sredstava za provedbu mjera Programa ruralnog razvoja u razdoblju 2014.-2020. u Hrvatskoj, a isplaćeno 74% sredstava. Također, tu su i mjere uređenja ili organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda putem Nacionalnog programa pomoći sektoru vina gdje je vinogradarima i vinarima na raspolaganju oko 11 milijuna eura godišnje, kao i oko 2 milijuna eura osigurano za provedbu Pčelarskog programa”, istaknuo je ovom prilikom ravnatelj Lipavić te dodao kako je jedina perspektiva poljoprivrede u Hrvatskoj je proizvoditi konkurentnije, više i kvalitetnije uz kontinuiranu brigu o prirodnim resursima, jačanje održivosti i otpornosti poljoprivrede na klimatske promjene te povećanje zaposlenosti i poboljšanje kvalitete života u ruralnim zajednicama.

Ministarstvo poljoprivrede sredstvima iz fondova Europske unije namijenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju i sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske financira provedbu mjera poljoprivredne politike, a izrada Strateškog plana uključuje izravna plaćanja, sektorske mjere potpore te mjere potpore ruralnom razvoju kojim će se hrvatskim poljoprivrednicima staviti na raspolaganje 3,42 milijarde eura u razdoblju od 2023. do 2037. Do tada je Prijelaznom uredbom za poljoprivredu u 2021. i 2022. za mjere ruralnog razvoja osigurano 1,5 milijardi eura, uz 131 milijun eura za provedbu reformi u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Detaljne informacije o Strateškom planu ZPP-a 2023.-2027. nalaze se na poveznici.